• Document: SKUTECZNA KOMUNIKACJA RAFAŁ LEŚNIEWSKI R. TARNÓW Spis treści 1. Wstęp Efektywna komunikacja Komunikacja werbalna Systemy komunikacyjne w firmie Komunikowanie
  • Size: 1.79 MB
  • Uploaded: 2020-03-26 20:33:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SKUTECZNA KOMUNIKACJA RAFAŁ LEŚNIEWSKI 16-17.01.2017 R. TARNÓW Spis treści 1. Wstęp ............................................................................................................................................. 2 2. Efektywna komunikacja .......................................................................................................... 3 3. Komunikacja werbalna ............................................................................................................ 6 4. Systemy komunikacyjne w firmie .......................................................................................... 7 5. Komunikowanie się niewerbalne .......................................................................................... 8 6. Aktywne słuchanie .................................................................................................................. 15 7. Asertywność .................................................................................................................................. 22 1 1. Wstęp Komunikujemy się cały czas. Nawet milczenie ma znaczenie, które odczytujemy. Warto pamiętać, że umiejętność prowadzenia rozmów, mówienia językiem korzyści jest największą siłą sukcesu – to komunikacja i nasza autoprezentacja sprawia, że druga strona przekonuje się do nas i naszych argumentów. Warto więc rozwinąć w sobie umiejętność bycia przekonującym. Od naszej autoprezentacji, naszego wyglądu zależy bardzo wiele – to on w dużej mierze ma wpływ na naszą ocenę przy pierwszym kontakcie z klientem, w trakcie rozmowy o pracę, czy w codziennych kontaktach w pracy. Dzięki poznanym zasadom komunikacji niewerbalnej uczestnicy nauczą się lepiej komunikować poprzez zwracanie uwagi na komunikację niewerbalną oraz poprawią swój wizerunek. 2 2. Efektywna komunikacja 1. CO SKŁADA SIĘ NA EFEKT PIERWSZEGO WRAŻENIA? 2. WARUNKI SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ a. Zgodność komunikatów werbalnych z niewerbalnymi, b. Aktywne słuchanie oraz nastawienie na odbiorcę, c. Formułowanie wypowiedzi spójnych i logicznych, d. Dostosowanie się do rozmówcy, e. Konstruktywna informacja zwrotna. 3. W PROCESIE KOMUNIKOWANIA ISTOTNE ZNACZENIE MA 6 ELEMENTÓW: a) CO MAMY NA MYŚLI, GDY MÓWIMY. Myślenie to operowanie symbolami, którym nadaje się odpowiedniki słowne; b) CO RZECZYWIŚCIE MÓWIMY (treść komunikatu, czyli słowne odpowiedniki); c) JAK MÓWIMY (jakość mówienia); 3 d) CO INNA OSOBA SŁYSZY; e) CO INNA OSOBA ROZUMIE Z TEGO, CO USŁYSZAŁA; f) CO INNA OSOBA PRZYJĘŁA DO WIADOMOŚCI. 4. STYLE KOMUNIKACJI 4 5. UMIEJĘTNOŚĆ DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ:  Zapobiega nieporozumieniom i konfliktom.  Tworzy dobrą atmosferę między ludźmi.  Oszczędza czas.  Sprawia, że inni ludzie wiedzą, czego chcemy oraz czego mogą się po nas spodziewać . Ludzie lepiej rozumieją to, co chcesz im przekazać, kiedy:  Mówisz wprost o swoich myślach, spostrzeżeniach, odczuciach: „Tak to widzę, tak myślę, tak odczuwam”.  Mówisz za siebie: „Moim zdaniem...”, „Według mnie...” i nie zasłaniasz się innymi sformułowaniami, takimi jak: „Zdaniem większości ludzi...”, „Bo wszyscy...”, będącymi po prostu próbą ukrycia własnego zdania czy opinii.  Wypowiadasz się w jednoznaczny sposób, tzn. tak, aby Twój komunikat był klarowny, jasny i niósł dla rozmówcy jasne intencje.  Nie przerywasz i słuchasz do końca tego, co mówią inni.  Masz gotowość do przyznania się do pomyłki.  Liczysz się z uczuciami drugiej osoby.  Przyjmujesz punkt widzenia drugiej strony, masz szacunek do jego „modelu świata”.  Unikasz udzielania „dobrych rad”.  Nie oceniasz.  Zwracasz uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi. 5 3. Komunikacja werbalna Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak:  Akcent - jest ważniejszy niż treść wiadomości.  Stopień płynności mowy - świadczy o kompetencji i odpowiedzialności.  Zawartość (treść wypowiedzi) - jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu kulturowego. Skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca (np. kierownik i menadżer) wykonują wszystkie cztery czynności:  mówienie  zadawanie pytań  słuchanie  zrozumienie Badania nad komuni

Recently converted files (publicly available):