• Document: DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI
  • Size: 389.3 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 12:34:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Sinan KORKMAZ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Nesrin DÜNDAR İZMİR-2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. GİRİŞ VE AMAÇ……………………………………………………………………………1 II. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………2 1. REÇETE VE REÇETE YAZMA KURALLARI………………………………… ………..2 1.1. Reçete Yazma Kuralları……………...……………………………………....................2 1.2. Reçetede Bulunması Gereken Bilgiler………………………………………………….3 1.2.1. Reçeteyi yazan hekim ile ilgili bilgiler ………………………………................3 1.2.2. Reçetenin yazıldığı tarih…………………………………………………………4 1.2.3. Hasta ile ilgili bilgiler……………………………………………………………4 1.2.4. İlaçla ilgili bilgiler…………………………………………………….................4 1.3. Hastaya ilaç verilirken kullanılan bazı miktar ölçüleri…………………………………7 1.4. Sık Karşılaşılan Reçete Hataları……………………………………………..................7 1.5. Reçetede İlaçlar Arasındaki Geçimsizlik…………………………………….................8 1.6. Reçetesiz Satılan İlaçlar………………………………………………………………...9 2. ANTİBİYOTİKLER……………………………………………………………….............10 2.1. Antibiyotik Tedavisinin Temel Prensipleri…………………………………................10 2.1.1. Bakteriyel Direncin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir? ……………………….14 2.2. Antibiyotik Kullanımında Diş Hekiminin Rolü……………………………………….15 2.2.1. Antibiyotik Kullanımının Endikasyonları……………………………...............16 2.2.2. Terapötik Antibiyotik Kullanımı………………………………………………16 2.2.3. Profilaktik Antibiyotik Kullanımı……………………………………...............27 2.2.4. Periodontolojide Antibiyotik Endikasyonları…………………………..............29 2.2.5. Endodontide Antibiyotik Endikasyonları………………………………………30 3. ANTİVİRALLER………………………………………………………………………….31 3.1.Viral Enfeksiyon Tedavisi………………………………………………………..........31 3.2. Topikal antiviraller ……………………………………………………………………31 3.2.2. Asiklovir………………………………………………………..........................32 4. ANTİFUNGALLER……………………………………………………………………….32 4.1. Antifungal ajanların tedavide kullanımı………………………………………………32 4.1.1. Azoller………………………………………………………………………….32 4.1.2. Polyenler………………………………………………………..........................33 4.1.3. Topikal antifungal ve steroid karışımı…………………………………………34 5. ANALJEZİKLER……...…………………………………………………………………..34 5.1. Non-Narkotik Analjezikler……………………………………………………………34 5.1.1. Parasetamol(asetaminofen)………………………………………….................35 5.1.2. Non-Steroidal Antienflamatuar İlaçlar(NSAİİ)………………………………..35 5.1.3. Diş hekimliğinde kullanılan analjezik ilaçların antiinşamatuvar etkinliğe de sahip olmaları neden üstünlük sağlar?......................................................................................38 5.1.4. NSAİİ'larm etkili kullanımı için dikkate alınması gereken ayrıntılar nelerdir?..38 5.2. Narkotik Analjezik İlaçlar(Opioidler)………………………………………................42 5.2.1. Opioidlerin etki mekanizması …………………………………………………42 5.2.2. Opioidlerin sınıflandırılması…………………………………………………...42 5.2.3. Opioidlerin farmakokinetik özellikleri ………………………………………...43 5.2.4. Opioidlerin ilaç etkileşimleri …………………………………………………..43

Recently converted files (publicly available):