• Document: HRAVÁ. VOŽ vlastní odpovědi žáků. TAKTIK International, spol. s. r. o., P. O. Box 326, Jindřišská 14, Praha 1,
  • Size: 6.14 MB
  • Uploaded: 2019-06-12 16:27:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HRAVÁ literatura 8 JMÉNO ŠKOLA TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK Úlohy označené mají vyšší náročnost. VOŽ – vlastní odpovědi žáků Osvícenství................................................................................................................................... 2 Preromantismus........................................................................................................................ 4 Romantismus............................................................................................................................... 7 Opakování I.................................................................................................................................... 19 Realismus...................................................................................................................................... 20 Naturalismus.............................................................................................................................. 41 Opakování II................................................................................................................................... 44 Literatura přelomu 20. stol. - Moderní umělecké směry................................................................................................... 45 Česká moderna a buřiči........................................................................................................ 48 Opakování III.................................................................................................................................. 53 Meziválečná literatura........................................................................................................ 54 Opakování IV.................................................................................................................................. 67 Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 1. vydání, 2015 Vydal: TAKTIK International, spol. s. r. o., P. O. Box 326, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, www.etaktik.cz Autoři: Mgr. Jitka Aberlová, Mgr. Kateřina Bartošíková, Mgr. Veronika Králová, Mgr. Petra Kyptová, Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Andrea Pavlíčková, Mgr. Pavlína Pyszková, Mgr. Jolana Řapková Lektoři: Mgr. Pavlína Pyszková, Mgr. Tereza Friedl, Mgr. Věra Štefánková Jazyková korektura: Mgr. Věra Štefánková Grafická úprava: Sára Doležalová, MgA. Josef Tauš Projektový manager: Ing. Jaroslav Brdjar Produktový manager: Mgr. Lucie Pěnkavová Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření tohoto díla i jeho částí bez souhlasu vydavatele je trestné. ISBN: 978-80-87881-82-8 Osvícenství Jonathan Swift: Gulliverovy cesty NENÍ ŘEŠENÍ 1 KDYŽ JSEM SE POSTAVIL NA NOHY, rozhlédl jsem se a přiznávám se, že jsem vábnějšího obrazu nikdy neviděl. Krajina kolem mne vypadala jako jediná ............., a ohrazená pole, ponejvíce na čtyřicet čtverečních stop, podobala se samým květinovým záhonům. Pole se střídala s lesy, měřícími na půl měřické tyče, a nejvyšší stromy byly podle mého úsudku vysoké sedm stop. Nalevo jsem se díval na město, které vypadalo jako namalovaná kulisa. Zatím už císař sestoupil z věže a přijížděl ke mně na koni; málem by se mu to bylo nevyplatilo. To zvíře bylo sice dobře vycvičeno, ale protože nebylo zvyklé na takovou podívanou, jako by se před ním pohybovala hora, vzpínalo se na zadních nohách. přeložil: Aloys Skoumal 1. Které je významově nejbližší slovo k výrazu vábný z textu 1? a) poutavý b) svůdný c) zajímavý d) odpudivý e) vzrušující 2. Jaké slovo se nejvíce hodí na vynechané místo v textu? a) rezervace b) osada c) vesnička d) zahrada e) ohrada 3. Na základě 1. ukázky textu urči, ve které osobě je převyprávěn příběh. ich for

Recently converted files (publicly available):