• Document: PUBLIKACJE. Dominika Maison
  • Size: 342.61 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 21:55:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PUBLIKACJE Dominika Maison Książki 1. Pawlikowska, K., Maison, D. (2014). Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 2. Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów – o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: PWN. 3. Szuster, H., Maison, D., Karwowska, D. (red.). (2012). W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa. 4. Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN. 5. Maison, D. i Noga-Bogomilski, A. (red.). (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 6. Wasilewski, P., Maison, D. i Stafiej-Bartosik, A. (red.). (2007). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 7. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP. 8. Wasilewski, P., Maison, D., i Stafiej-Bartosik, A. (red.). (2002). Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 9. Grzelak, J., Maison, D. i Wąsowicz-Kiryło, G. (2000). Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych. 10. Maison, D. (2000). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN. 11. Maison, D. (1997). Jak powstają stereotypy narodowe. Warszawa: Oficyna wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuły w książkach 12. Maison, D. (2015), Nowe podejście do badań jakościowych jako konsekwencja zmian w rozumieniu zachowań konsumenta. Badania marketingowe. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 9 – 30. 13. Maison, D. (2012). Chętnie pomogę, ale zależy komu. O złożonych uwarunkowaniach podejmowania działań prospołecznych. [w] H. Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.). W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa). 14. Maison, D. i Rudzińska-Wojciechowska, J. (2011). Obraz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz możliwości jego zmiany poprzez oddziaływanie kampanii społecznych – wyniki badań sondażowych. [w] E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz, K. Walewska (red.). Oblicza rehabilitacji. Warszawa: Mediapage. 15. Maison, D. (2010). Możliwości i przesłanki do wykorzystania badań fokusowych w ewaluacji. [w] A. Haber i M. Szałaj (red.). Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB.91-106. 16. Maison, D. (2010). Possibilities and conditions for use of focus studies in evaluation. [w]: A. Haber i M. Szałaj (red.). Evaluation at strategic level of governance. Warsaw: Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 71-87. 17. Maison, D., Rudzińska, J. (2009). Postawy Polaków wobec emerytury. [w] M. Zahorska i E. Nasalska (red.). Wartości polityka społeczeństwo. Warszawa: Scholar. 409-422. 18. Perkins, A., Forehand, M., Greenwald, A. G., & Maison, D. (2008). The influence of implicit social cognition on consumer behavior: Measuring the non-conscious. [w] C. Haugtvedt, P. Herr, & F. Kardes (red.), Handbook of Consumer Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 19. Maison, D. (2007). O badaniach reklamy, czyli jak na podstawie badań przewidzieć skuteczność i ocenić skuteczność przeprowadzonej kampanii. [w] D. Maison i A. Noga-Bogomilski (red.). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 153-178. 20. Maison, D. (2007). Jakościowe metody badań marketingowych. [w] D. Maison i A. Noga- Bogomilski (red.). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 3-26. 21. Stafiej-Bartosik, A. i Maison, D. (2007). Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia. [w] P. Wasilewski (red.). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 8-18. 22. Maison, D. (2007). Badania marketingowe – droga do sukcesu społecznej kampanii reklamowej. [w] P. Wasilewski (red.). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski. 258-270. 23. Maison, D. (2005). Pre-test research – how to forsee effectiveness of future advertisement basing on research. [w] Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities. (w) A.Z. Nowak, B. Glinka i P. Hensel (red

Recently converted files (publicly available):