• Document: Israel: The Handwriting in the Heavens Daniel W. Matson
  • Size: 2.44 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 11:23:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Israel: The Handwriting in the Heavens Daniel W. Matson 2 Israel Het Handschrift aan de hemel Israel: The Handwriting in the Heavens COPYRIGHT © 2015 DANIEL W. MATSON Website van de auteur: www.watchfortheday.org ISBN 0-939513-09-9 Oorspronkelijk gepubliceerd door: JOY PUBLISHING
 P.O. BOX 9901
 Fountain Valley, CA 92708 www.joypublishing.com Met toestemming van de auteur vertaald door Willem Jan Jongman en Harry Sleijster De Bijbelteksten komen uit de Herziene Staten Vertaling. Alle rechten voorbehouden. 
 Israel: The Handwriting in the Heavens Daniel W. Matson 3 Voorwoord Introductie 1 - De Maan-tetrads 
 2 - De tetrad van tetrads 
 3 - Het Grote Teken 
 4 - De zonsverduisteringen 
 5 - Het Vissen-thema 
 6 - Jupiter en Venus 
 7 - De volgende Bijenkorf-conjunctie 
 8 - Tetrads, zonsverduisteringen en samenvatting conjuncties 9 - Gods verdeelplan 
 10 - De Micha Profetie 
 11 - Volgorde van de gebeurtenissen 
 12 - Conclusie Dit boek is opgedragen aan hen die de spoedige terugkeer van onze Heer Jezus Christus verwachten en naar Hem uitzien: Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 
 1 Thessalonicenzen 5: 4-6 Israel: The Handwriting in the Heavens Daniel W. Matson 4 Voorwoord Na het voltooien van het boek 'Israël: het handschrift van de wereld' werd het tijd om eerst de tetradtheorie van de maansverduisteringen te bezien, die samenvallen met de Feesten van de Heer. Dit onderzoek leidde vervolgens naar andere tekens die van belang zijn, zoals zonsverduisteringen, planetaire conjuncties, en andere tekens aan de hemel waarover wordt gesproken in de Schrift. De resultaten waren verbluffend en moesten eerst worden gedocumenteerd, omdat in andere presentaties informatie ontbreekt over dit onderwerp dat erg populair is geworden. De documentatie die volgt is overgenomen van website-artikelen en is in dit boek weer in elkaar gezet als een follow-up op 'Israël: het handschrift van de wereld'. Mark Biltz bracht zijn tetradtheorie voor het eerst aan het licht ongeveer zeven jaar geleden. De heersende gedachte in 2008 was dat het viertal bloedmanen van 2014-2015 eventueel verwees naar de 70e week, wat ook wel bekend staat als de zeven jaar van verdrukking, die zou plaatsvinden van 2008 tot 2015. Dit is nu duidelijk niet het geval, want we zitten niet in de verdrukking en de Kerk is nog steeds hier. Zelfs nu is de betekenis van het viertal bloedmanen in 2014-2015 nog steeds enigszins een mysterie in zijn toepassing op wat en wanneer er iets met betrekking tot Israël zou kunnen optreden. Eerder werd er aan de tetrads niet veel tijd besteed in het onderzoek van deze auteur, want het leek geen directe aansluiting te hebben op de gebeurtenissen van Israël. De gebeurtenissen van Israëls onafhankelijkheid (1947- 1949) gingen vooraf aan de tetrad van 1949-1950. Meestal komen tekens voorafgaand aan gebeurtenissen. De tetrad van 1967- 1968 leek ook dubbelzinnig en niet direct verbonden met de Zesdaagse Oorlog. Het was er wel dichtbij, maar niet direct het doel, zo leek het. De theorie werd voor het grootste deel genegeerd, omdat het niet paste in de verschillende scenario's die ontwikkeld werden door deze auteur en die wezen op het belang van 2017. Er onderscheidde zich geen verband in de timing als zijnde exact en significant. Het feit dat veel eclipsen zelfs niet vanuit Israël gezien werden (wel gepresenteerd als zodanig) hielp ook niet. Israel: The Handwriting in the Heavens Daniel W. Matson 5 Nu de eclipsen plaatsvinden, zijn veel mensen begonnen zich af te vragen wat hun geldigheid is. Mensen vragen zich af of er rondom deze tijd een echt belangrijke gebeurtenis zal zijn met betrekking tot Israël. Zij kunnen ook de ontkenning vrezen van spotters, zelfs in de Kerk. Maar Gods wegen zijn niet die van de mens, en zelfs deze auteur miste de boot op de betekenis van de tetrads. Door het toepassen van niets anders dan de principes gevonden in 'Israël, het handschrift op de wereld' kan de betekenis van de tetrads worden blootgelegd. Als dit al eerder was toegepast, zou dat boek in omvang zijn toegenomen in verhoud

Recently converted files (publicly available):