• Document: mytylschool de Sprienke
  • Size: 3.03 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 12:17:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

mytylschool de Sprienke Uitdaging Beweging Perspectief VSO VSO VSO leerweg 1 leerweg 2 leerweg 3 12-20 jaar 12-20 jaar 12-20 jaar vanaf + 16 jaar vanaf + 17 jaar vanaf + 17 jaar transitie transitie transitie SO SO SO leerweg 1 leerweg 2 leerweg 3 6-12 jaar 6-12 jaar 6-12 jaar voorbereidende voorbereidende leerweg leerweg 4-6 jaar 4-6 jaar Transitie leerweg 1,2,3 Voorbereiding op de overstap van school naar de maatschappij, op het gebied van: •dagbesteding/werken/vervolgonderwijs •wonen •vrije tijd •burgerschap Elke leerling een eigen transitietraject, waarbij de regie in toenemende mate, zoveel als mogelijk, bij de leerling ligt. Voorbereidende Uitgaand van kerndoelen, aanpassen bij Leerweg individuele ontwikkeling en leerweg 1&2 belevingswereld van jonge kinderen. Voorbereidende Uitgaand van de Planciusleerlijnen, stimuleren van de individuele Leerweg ontwikkeling en belevingswereld van jonge kinderen. leerweg 3 Speciaal Onderwijs Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de leerling, de leerweg 1 kerndoelen basisonderwijs bereiken. Speciaal Onderwijs Gericht op vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, leerweg 2 a.d.v. landelijk vastgestelde leerdoelen. Speciaal Onderwijs Onderwijs afgestemd op de hulpvraag, leerweg 3 uitgaand van stimuleringsprogramma’s. Transitie leerweg 1 Theorieklas Vakkenpakket Verplichte vakken: Keuze vakken: Verplichte vakken: af te sluiten met een af te sluiten met een deelcertificaat VMBO: deelcertificaat VMBO: •Nederlands •Duits •koken/huishoudkunde •Engels •geschiedenis •hobby/vrije tijd/ CKV •maatschappijleer •aardrijkskunde •lid van de af te sluiten met IVIO- •biologie gemeenschap examen: •wiskunde •bewegingsonderwijs •diverse •economie •sociale vaardigheden computervaardigheden •stage Transitie leerweg 1 Praktijkklas Vakkenpakket Afhankelijk van: • individuele transitietraject • fase van het transitietraject • mogelijkheid voor het behalen van branchegerichte certificaten Vakkenpakket PT + 16 jaar + 17 jaar + 18 + 19/20 jaar instroom jaar uitstroom 10 % sport en creativiteit 15 % sport en creativiteit 10 % avo, wisk., Eng., Ned. 10 % aard., ges., lid vd gemeenschap specifieke vaardigheden maatschappelijke loopbaan 60 % specifieke vaard., maat. afhankelijk van het individuele loopbaan + thema werken, traject van de leerling 30 % vrije tijd / recreatie, consument zijn, wonen, verplaatsen zelfredzaamheid, soc. vaardigh., ICT, rek., bio., scheik., verz., kleding, voeding, 10 % keuze vakken 35 % huish. onderhoud, consument zijn, gezondheid, hygiëne, zelfredzaamheid, … (zie verder verplaatsen 20 % vorige kolom) Transitie leerweg 2 Praktijkklas Onderwijs gericht op vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Praktijkgericht werken volgens ‘maatjes principe’. Vakgebieden •sociale vaardigheden •productie •maatschappelijke oriëntatie •koken/verzorging •informatiekunde •(beroeps) praktijkvorming •rekenen •hobby/CKV •Nederlands •groen •Engels •(intern) stage Transitie leerweg 3 EMB Onderwijs afgestemd op de hulpvraag, uitgaand van stimuleringsprogramm

Recently converted files (publicly available):