• Document: Vademecum rapporteren
  • Size: 710.98 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 12:25:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vademecum rapporteren Communicatie- en Informatiewetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen versie september 2016 geldig voor academisch jaar 2016-2017 Inhoudsopgave 1. De regels van wetenschappelijk rapporteren p. 4 Gebruik vademecum in verschillende cursussen p. 4 2. Samenvatting p. 5 3. Inleiding p. 6 Functie p. 6 Inhoud p. 6 4. Methode: corpusanalyse p. 7 Materiaal p. 7 Procedure p. 7 Cohen’s κ p. 7 Pearson’s r p. 8 Statistische toetsing p. 9 5. Methode: experiment p. 10 Materiaal p. 10 Proefpersonen p. 10 Onderzoeksontwerp p. 10 Instrumentatie p. 11 Cronbach’s α p. 11 Procedure p. 11 Statistische toetsing p. 12 6. Methode: kwalitatief onderzoek p. 13 Instrumentatie p. 13 Participanten p. 13 Procedure p. 14 7. Methode: survey p. 15 Instrumentatie p. 15 Factoranalyse p. 15 Procedure en respondenten p. 16 Statistische toetsing p. 16 8. Resultaten p. 17 Kwantitatief onderzoek: hoe kies ik welke toets ik ga gebruiken? p. 17 Descriptieve statistieken p. 17 Rapportage van p-waarden p. 17 Chi-kwadraat p. 18 Correlatie p. 19 Regressie p. 20 T-toets: onafhankelijke waarnemingen p. 22 T-toets: afhankelijke waarnemingen p. 23 Eenweg variantie-analyse p. 23 Tweeweg variantie-analyse met alleen tussenproefpersoonfactoren p. 24 Tweeweg variantie-analyses met tussen- en binnenproefpersoonfactoren p. 26 Multivariate variantie-analyse p. 28 Kwalitatief onderzoek p. 31 2 9. Conclusie en discussie p. 33 Conclusie p. 33 Discussie p. 33 10. Literatuurreferenties p. 34 Refereren in een tekst p. 34 Refereren in de literatuurlijst p. 35 11. Tabellen p. 39 12. Spelling, grammatica, stijl, symbolen en lay-out p. 41 Spelling p. 41 Grammatica p. 41 Stijl p. 41 Symbolen p. 42 Layout p. 42 13. Fraude en plagiaat p. 43 Groepswerk p. 43 14. Checklist p. 44 3 1. De regels van wetenschappelijk rapporteren Het wetenschappelijk bedrijf is gericht op kennisvermeerdering. We willen beter begrijpen hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. Om dat doel te bereiken, wordt onderzoek uitgevoerd. Maar pas als andere onderzoek

Recently converted files (publicly available):