• Document: Charakterystyka zakresu działalności głównych firm kurierskich funkcjonujących na terenie Polski i ich środków przewozowych
  • Size: 652.07 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 11:39:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LEJDA Kazimierz SIEDLECKA Sylwia ZIELIŃSKA Edyta1 Charakterystyka zakresu działalności głównych firm kurierskich funkcjonujących na terenie Polski i ich środków przewozowych WSTĘP Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych jest w dzisiejszych czasach sektorem gospodarki, który ma bezpośredni wpływ na jej rozwój i funkcjonowanie. Dostępność usług przewozowych z tej gałęzi transportu ładunków determinuje możliwości działania wielu przedsiębiorstw, poprzez umożliwianie dostępu do globalnych oraz lokalnych rynków zbytu i zaopatrzenia. Dynamiczne zmiany rynkowe wymagają stałego i aktywnego dostosowywania się branży kurierskiej do ciągle rosnących potrzeb klientów. Aktualnie, coraz większa liczba firm jest świadoma roli odgrywanej przez logistykę przewozową. Rosnąca konkurencja w segmencie transportu przesyłek ekspresowych pozwala na swobodny dobór odpowiedniego operatora przewozowego w zależności od zaistniałych potrzeb. Coraz częściej zwykłe usługi dostawcze zastępowane są poprzez konkretne pakiety rozwiązań logistycznych, które są ściśle przystosowane dla kompleksowej realizacji wymagań stawianych przez klientów. Odpowiednia organizacja wewnątrz strukturalna w firmach kurierskich jest konieczna do ich efektywnego funkcjonowania. Jakość realizacji oferowanych usług jest uzależniona od kilku czynników. Głównym z nich jest posiadany tabor pojazdów oraz infrastruktura sieciowa danego przedsiębiorstwa, która pozwala na sprawne zarządzanie procesami logistyczno-transportowymi. Ilość punktów przeładunkowo-obsługowych oraz środków transportu jakimi dysponuje dana firma, a także ich stan oraz możliwości przewozowe, pozwalają na określenie poziomu bezpieczeństwa przesyłanych paczek, niezawodności w działaniu oraz terminowości ich dostarczenia do odbiorcy. W Polsce funkcjonuje bardzo dużo firm obsługujący rynek kurierski i ekspresowy. Największe udziały posiadają operatorzy firm DHL oraz UPS, pozostała część rynku podzielona jest między DPD, GLS, TNT i kilkadziesiąt mniejszych podmiotów. 1. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE I PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO– EKSPLOATACYJNE SAMOCHODÓW KURIERSKICH Pojazdy kurierskie to samochody o charakterze dostawczym o masie całkowitej do 3,5 t często zaopatrzone w windy hydrauliczne oraz inne urządzenia do przeładunku. W większości firm kurierskich funkcjonują również małe samochody przeznaczone do dostarczania pojedynczych przesyłek, wykorzystywane przy obsłudze paczek serwisu miejskiego. Każde przedsiębiorstwo kurierskie narzuca standard i normy, które musi spełniać flota samochodowa, a jednocześnie nie ponosi kosztów i ryzyka związanego z kwestiami eksploatacji tego rodzaju taboru. Wymagania, które musi spełniać flota są ściśle ustalone i dotyczą stanu technicznego, przebiegu, wieku, a także wyglądu, koloru i marki samochodu. Przeznaczenie i przewidywane warunki eksploatacji samochodu wpływają na dobór jego podstawowych parametrów, rodzaju nadwozia i kabiny, decydują o szczegółach konstrukcji głównych układów, zespołów, podzespołów i mechanizmów. Wielu producentów stosuje modułowy układ budowy pojazdów, dzięki temu dany model może być konfigurowany w kilku wersjach, różniących się głównymi zespołami, np. typem silnika, kabiny, zawieszenia, rozstawem osi, rodzajem oraz wymiarami nadwozia itp. Zmiany w konstrukcji w poszczególnych zespołach skutkują zwykle zmianami parametrów pojazdu (np. wymiarów przestrzeni ładunkowej, ładowności, prędkości) [1]. 1 prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda, mgr inż. Sylwia Siedlecka, dr inż. Edyta Zielińska – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu; 35-959 Rzeszów; Al. Powstańców Warszawy 8. 3702 Znaczną liczbę pojazdów o małej ładowności stanowią samochody osobowe, które po przystosowaniu do przewożenia ładunków o niewielkiej masie i wymiarach funkcjonują jako samochody ciężarowo–osobowe. Takie przystosowanie polega na oddzieleniu kabiny kierowcy i pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą, o odpowiedniej wytrzymałości. Przegroda taka w pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, powinna odpowiadać następującym wymaganiom [3]: – powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza samochodu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią - powyżej tej wysokości dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach, – odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm, – powinna wytrzymać obciążania odpowiadające dwukrotnej masie ładunku, przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej; obciąż

Recently converted files (publicly available):