• Document: Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu
  • Size: 1.52 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 18:03:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahat- laması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uya- rılması, kasların gevşemesinin sağlanması ve beden imajının korunmasıdır. TEMEL İLKELER • Yatan hastaya yoğun bakım ünitelerinde günde bir, servislerde haftada bir kez vücut banyosu yaptırılır. • Yatak içi vücut banyosunun uygulandığı durumlar: Hastanın yatağa tam bağımlı olduğu durumlar; a. Bilinçsiz hastalar, b. Felçli hastalar, c. Alçılı hastalar, d. Büyük ameliyat geçirmiş hastalar, e. Akut hastalık geçiren (örn. myokard infaktüsü) hastalar. Hastanın yarı bağımlı olduğu durumlar; a. Yaşlılar ve çocuklar, b. Enfeksiyona direnci azalmış hastalar, c. Hipertermili hastalar, d. İnkontinansı olan hastalar, e. Obez hastalar. 112 Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Dikkat Edilecek Noktalar • Yatak banyosu sırasında hemşire, kendisinin ve hastanın vücut mekani- ğine dikkat etmelidir. • İşlem sırasında hastanın gizliliğinin korunmasına, güvenliğinin sağlan- masına, hastanın üşümemesine, bağımsızlık duygusunun geliştirilmesi- ne, fiziksel ve psiko-sosyal yönden değerlendirilmesine özen gösterilme- lidir. • İşlem öncesi hastanın boşaltım gereksinimi belirlenmelidir. • Yatak banyosu yaptırılırken, eldiven giyme, yatak kenarlıkları kaldırma, temizden kirliye doğru temizleme gibi standart önlemler alınmalıdır. • Şişman (obez) ve kadın hastalarda göğüs altları ve araları dikkatle temiz- lenmelidir. • Eldivenler kirlendikçe değiştirilmeli ve kesinlikle kirli eldivenle temiz alanlara ve malzemeye dokunulmamalıdır. • Tüm vücut yüzeyi işlem boyunca, renk değişikliği, leke, kızarıklık vb. açısından değerlendirilmeli, ağrı, kızarıklık, sıcaklık artışı varsa silme iş- lemi sırasında basınç uygulanmamalıdır. • Bireyin kullanılan sabun ve şampuana karşı alerjisi olup olmadığı değer- lendirilmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1’de yer verilmiştir. 1. Malzemeler hazırlanır, hastanın yatak içinde dönme vb. hareketleri yap- masında bir kısıtlama olup olmadığı mutlaka kontrol edilir. 2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 3. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve izin alınır. Mümkünse serum, oksijen vb. uygulamalar kısa süre için kapatılmalıdır. IV kanül, kateter, tüp vb. ıslanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 4. Malzemeler yerleştirilir, yatak etrafına paravan/ perde çekilir. 5. Oda ısısının 22-25oC olması sağlanır ve pencere/ kapılar kapatılır. 6. Eldivenler giyilir. 7. Hastanın boşaltım ihtiyacı varsa sürgü/ ördek, ördek ve sürgü kullanma standardına göre uygulanır. 8. Yakın taraftaki yatak kenarlığı indirilerek, hastaya supine pozisyonu verilir. 9. Varsa nevresim içindeki battaniye çıkarılır, hastanın üzerinde sadece pike ve nevresim kalmalıdır. 113 10. Hastanın giysileri çıkarılır, giysileri çıkarılmadan önce, serum vb. uygu- lamalara ara verilmeli ya da önce IV bağlantısı olmayan kolun giysileri çıkarılmalıdır. 11. Hastanın başının altındaki yastık alınarak havlu yerleştirilir. Hasta yas- tıksız yatamıyorsa yastık üzerine havlu serilir. Yıkama küvetinin 1/3’ üne kadar 43-46oC su doldurulur. Suyun ısısı mutlaka kontrol edilmelidir. 12. Küvetin birine sabunlu su, diğerine duru su konulmalıdır. 13. Yüz havlusu hastanın göğsü üzerine serilir. 14. El bezi elde, parmaksız eldiven gibi yapılır ya da kese biçimine getirilir (Bkz. Resim 1). Yatak banyosu baştan ayağa, temiz bölgeden kirli bölge- ye doğru yapılır. Resim 1. Yatak Banyosu İçin El Bezinin Kese Haline Getirilmesi Kaynak: Rosdahl CB, Kowalski MT. (2012). Textbook of Basic Nursing. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, 10th Edition, p. 678. 15. Silme işlemine yüzde en temiz bölge olan gözlerden başlanır (Bkz. Re- sim 2). İşlem sonrası gözler yüz havlusu ile yavaşça kurulanır. El/ kol hareketlerinde sorun yoksa göz temizliğini hasta kendisi de yapabilir. Göz kapağında kurumuş çapak varsa önce sıcak su ile ıslatılmış gaz bezi bir süre gözkapağı üzerinde bekletilerek çapağın yumuşaması sağlanır. 16. Hasta yüz temizliğinde sabun kullanıyor ise önce sabunlu su sonra duru su ile merkezden dışarı doğru silinir, durulanır ve kurulanır. 17. Önce uzak taraf olmak üzere kulak arkası ve boyun etrafı sabunlu, sonra duru ile silinir, kurulanır. Silme işlemi, kulak kepçesi, memesi,

Recently converted files (publicly available):