• Document: Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
  • Size: 1.48 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 13:23:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle zorg die aan dit boek is besteed kunnen auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in dit boek zou kunnen voorkomen. Colofon © Eduklik juni 2011 2 DUBBELKLIK - HANDLEIDING ACCESS 2010 Inhoud 1. Introductie ................................................................................... 4 2. Beginnen met Access: vier stappen ...................................................... 5 Stap 1 Access openen ....................................................................... 5 Stap 2 Database aanmaken ................................................................ 5 Stap 3 Tabel aanmaken ..................................................................... 6 Stap 4 Tabel ontwerpen .................................................................... 7 3. Tabel maken ................................................................................ 10 4. Beveiliging opheffen....................................................................... 11 5. Gegevens invoeren......................................................................... 12 6. Formulier maken ........................................................................... 13 Zoeken in het formulier ................................................................... 15 Gegevens invoeren in het formulier ..................................................... 15 Afdrukken van het formulier.............................................................. 16 7. Formulieren bewerken en veranderen .................................................. 17 8. Rapporten maken .......................................................................... 18 Afdrukken van het rapport ................................................................ 20 9. Rapporten bewerken en veranderen .................................................... 21 10. Gegevens filteren, zoeken en sorteren ............................................... 22 DUBBELKLIK - HANDLEIDING ACCESS 2010 3 1. Introductie Je maakt kennis met het programma Access. Het is een Office-programma dat niet zo bekend is. Misschien ga je het zelfs voor het eerst gebruiken. Waarvoor gebruik je Access? Met Access kun je gemakkelijk adreslijsten, klantengegevens of verzamelingen beheren. Je kunt formulieren aanmaken waar ook andere mensen gegevens in kunnen zetten. Het is handig als in een bedrijf verschillende mensen nieuwe klantgegevens kunnen invoeren of klantgegevens kunnen wijzigen. Met Access kan dat erg gemakkelijk, doordat je bijvoorbeeld vakjes kunt aankruisen of kunt kiezen uit antwoorden. Access of Excel Excel is een programma waarmee je ook gegevens kunt invoeren. Toch zijn de mogelijkheden beperkt. Excel is een programma waarmee je vooral rekent. Access is een programma waarmee je vooral gegevens beheert. In Access kun je ook op een overzichtelijke manier je gegevens printen. Daarover lees je later meer. Hoe werkt het programma? Stel je voor dat er in een bibliotheek een grote kast met kaartjes van alle boeken staat. In die kast zijn alle gegevens geordend op naam van de schrijver. Maar als je een boek zoekt over een bepaald onderwerp is dat lastig. Of als je op zoek bent naar een titel van een boek. In Access werk je ook met gegevens. Zo’n kast vol gegevens, noem je in Access een database. Als je informatie zoekt, kun je op verschillende manieren zoeken. Tegenwoordig staan in de bibliotheek alle boeken in Access. Je rapportcijfers staan waarschijnlijk ook in een Accessprogramma. Het handige is dat je heel gemakkelijk een rapport kunt printen. Bijvoorbeeld een cijferrapport met alleen jouw cijfers voor het derde rapport. In Access is zo’n printopdracht geen enkel probleem. Bedrijven of organisaties hebben gegevens van hun klanten meestal in een Accessbestand staan. Het is dus wel handig als je met Access leert werken. Je leert bij Technologie alleen de basisfuncties van het programma. Veel succes met het programma Access! 4 DUBBELKLIK - HANDLEIDING ACCESS 2010 2. Beginnen met Access: vier stappen Stap 1 Access openen Waarschijnlijk kun je het programma vinden bij de Office-programma’s. 1

Recently converted files (publicly available):