• Document: Workshop Arduino Uno. Touw dag 6 juni 2015 Harold Pootjes en Simon Pauw
  • Size: 1.7 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 10:49:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Workshop Arduino Uno Touw dag 6 juni 2015 Harold Pootjes en Simon Pauw Arduino Uno Pagina 2 Een programmeerbare controller • The Arduino Uno is a programmable microcontroller board based on the ATmega 328. It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a USB connection, a power jack and a reset button. • Kloksnelheid: 16MHz • Voeding van Arduino: via USB-kabel of via externe spanningsbron. Arduino werkt intern met 5Volts spanning Pagina 3 Voorbeelden van toepassing Arduino in de praktijk Pagina 4 Blokschema Pagina 5 Nuttige web adressen • http://www.arduino.cc/ Moeder site • https://www.adafruit.com/ Componenten, libraries • https://www.sparkfun.com/ Idem • http://www.aliexpress.com/ Goedkope componenten • http://fritzing.org/home/ Schakelingen grafisch Pagina 6 Spanning, stroomsterkte en weerstand • Een spanningsbron levert een spanningsverschil over zijn uitgang: b.v. 5 Volt Volta • Als deze uitgangen verbonden zijn via een (stroom)geleidende Ampère kring loopt er een stroom: b.v. 0,1 Ampère • De grootte van die stroom is afhankelijk van de weerstand in de kring: b.v. 470 Ohm • De wet van Ohm zegt: I = U/R Pagina 7 Ohm Digitale en analoge spanning • Analoge spanning kan iedere waarde aannemen tussen 0 en Vmax (of tussen –Vmax en +Vmax) • Als spanning > drempelwaarde => signaal = 1 anders signaal = 0 : Digitaal! Pagina 8 Programmeren van de Arduino • Met de PC kan een programma voor de Arduino geschreven worden • Programmeertaal is C++ • PC moet editor hebben die programma kan compileren en doorsturen naar de Arduino of je moet gebruik maken van een Web-applicatie (Codebender) • Communicatie met Arduino gaat via een serieel kanaal, zowel voor input als output • Een programma voor de Arduino wordt een sketch genoemd Pagina 9 Programmeercyclus • Ontwikkel sketch op PC in IDE (Arduino API , Eclipse met Arduino Plugin of via het Web Codebender) • Compileer en doe een upload naar de Arduino via USB-kabel • Arduino kan nu volledig zelfstandig functioneren • Pc kan eventueel gebruikt worden om resultaten van de Arduino te tonen Pagina 10 Arduino IDE Instellingen • Arduino IDE installeren • Driver ch341se installeren • Arduino type instellen • Com-poort nr instellen Pagina 11 Eclipse kent ook een Arduino plugin • http://www.baeyens.it/eclipse/how_to.shtml#/a Pagina 12 Digitale output • Pin 0 t/m 14 van de Arduino kunnen als digitale input of output geconfigureerd worden. • Een digitale output 0 komt overeen met een spanning van 0 Volt (=gnd) op die Uitgang • Een digitale output 1 komt overeen met een spanning van 5Volt op die uitgang. Pagina 13 Visualisatie van digitale output • Als output = 1, kan een lampje branden. Beter: Light Emitting Diode (LED) in serie met een weerstand van 220 Ohm. Gnd = 0 Volt a k = - kant Langste poot is Pagina 14 anode + Breadboard • Dient om schakelingen te kunnen maken zonder te solderen • Horizontaal aan boven en onderkant zijn alle ingangen verbonden evenals de verticale in het middelste deel. In het midden van breadboard is een scheiding aangebracht Pagina 15 Weerstanden en hun waarden Pagina 16 Hello world voor Arduino Basis Knipper Pagina 17 Arduino IDE 2 Compileren Compileren en naar Arduino oversturen Pagina 18 Toepassing • Voor opdracht 1 Pagina 19 Opdracht 1a : Blink • Gebruik het programma van sheet 14 om een knipperende LED te realiseren, eerst met de ingebouwde (poort 13) • Verbind een LED in serie met een weerstand van 220 Ohm en sluit aan op 5V en gnd. Ga na of de LED brandt • Bouw de schakeling van sheet 19 • Wijzig uw programma zodat nu de eigen LED gaat knipperen Pagina 20 Nogmaals digitale output • Pin 2 t/m 13 van de Arduino kunnen als digitale output geconfigureerd worden waarbij de frequentie geregeld kan worden: de tijd dat de output 1 is en de tijd dat de output 0 is. • Door de tijd dat de uitgang 1 is te variëren kan een analoge spanning op de uitgang gesimuleerd worden: Pulse Width Modulation • Met analogWrite kunnen we een analoge waarde tussen 0 (=0 Volt) en 255 (= 5Volt) op een output pin simuleren Pagina 21 Opdracht 1b: fade • Gebruik dezelfde schakeling maar maak nu gebruik van analogWrite om een LED te realiseren die eerst niet brandt, dan steeds feller gaat schijnen en dan weer langzaam uitdooft en dit steeds opnieuw. • Gebruik een delay omdat anders de verandering van de intensiteit niet goed te zien is. Pagina 22 Inp

Recently converted files (publicly available):