• Document: Lofotfisket Karneval i Lofoten? Opptil tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et yrende folkeliv under Lofotfisket. Gammel statistikk kaster nytt lys over det tradisjonsrike
  • Size: 4.41 MB
  • Uploaded: 2021-02-23 10:29:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lofotfisket 1856-2000 Karneval i Lofoten? Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte et yrende folkeliv under Lofotfisket. Gammel statistikk kaster nytt lys over det tradisjonsrike fisket, livet i Lofoten liknet i de hektiske vintermånedene middelalderens karneval. Befolkningen på de små stedene i Lofoten ble hvert år mangedoblet fra midten av januar til midten av april når opptil 30 000 tilreisende fiskere, tusenvis av løsarbeidere, kramkarer, kokker og spiseverter, fiskekjøpere fra Bergen og Mørebyene, lever- og rognkjøpere og hodekjøpere kom til det årvisse Lofotfisket. Lofotoppsynet stilte med ekstra politistyrke og med- brakte dommere, legetilbudet ble øket og “geistlige Betjening” ble styrket. Det totale antallet tilreisende var høyere enn antall tilreisende fiskere, men det er antall tilreisende fiskere som har vært bestemmende for hvor mange fiskekjøpere, løsarbeidere, håndverkere og handelsmenn som fulgte med. Fram til 1910 kom det, med noen få unntak, hvert år mer enn 20 000 fiske- re til Lofoten, fra 1880 til 1900 var det rundt 30 000. Fra 1930 til 1940, og i begynnelsen av 1950-åra, var tallet igjen over 20 000, men fra 1954 falt tallet bratt og har de siste åra ligget på snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes væreieren og fiskeren, kapitalistisk stordrift og snørefiske, fiskekjøper og fiskeselger, bispen fra Tromsø og ukonfirmerte gutter, urmakere, brennevinsselgere, musikanter, prostituerte, fotografer, spiseverter, fiskehodekjøpere, kokker og hand- lende. På flere måter kan livet i Lofoten i løpet av de hektiske vintermånedene sammenlignes med et karneval. Den russiske litteraturforskeren Mikhail Bakhtin (1895-1975) behandler i en velkjent studie middelalderforfatteren Rabelais (antakelig død 1553) og karnevalet. Det ble kjennetegnet av at mange instanser (autoriteter og folkelige) var til stede samtidig, men ingen Plansje klarte helt å dominere de andre. Så lenge karnevalet pågikk, preget fravæ- Lofotfiske 1856-2000. ret av en absolutt dominerende autoritet hele samfunnet. Folkelivet under Tabeller Tilreisende og næringsdrivende under Lofotfisket. Lofotfisket, som har vært et årvisst høstningsfiske så lenge det fins historis- 1876-1989 ke kilder, hadde slike trekk. Karneval betyr kjøtt farvel, og blir feiret ved Fiskebåter, rorbuer, logihus, ekspederte telegrammer inngangen til den katolske fasten sju uker før påske. En stor del av torsken og telefonsamtaler under lofotfisket 1860-1989 Utførsel av tørrfisk, klippfisk og tran. 1830-1999 som tas i Lofoten har havnet og havner som tørr- eller klippfisk i Italia, Fiskere etter redskap. 1856-1995 Spania, Portugal, Afrika og Sør-Amerika, og spises i fasten. 54 Samfunnsspeilet 1/2001 Konge, biskop, fyll og fant Urmaker Pedersen i Kabelvåg hadde en stor samling av rariteter som han reiste rundt og viste fram ved ”Lofotloven fra 1857” regnes for å være stortingsmann Ketil Motzfeldts forrige århundreskifte, blant annet et veivspill med (1818-1889) verk. Den innførte prinsippene fritt hav, fritt fiske og hav- bevegelige figurer. Den store figuren bak og den deling mellom redskapene jukse (d

Recently converted files (publicly available):