• Document: BAL PREFABRYKOWANY W SYSTEMIE M-BAL
  • Size: 479 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:55:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Budownictwo 20 Izabela Adamczyk-Królak BAL PREFABRYKOWANY W SYSTEMIE M-BAL Bale warstwowe czy prefabrykowane wykonane są z okładzin drewnianych i wypełnione materiałem innym niż drewno, np.: pianką poliuretanową, styropia- nem, wełną szklaną. System M-Bal charakteryzuje się oryginalnością wypełnienia przestrzeni wewnątrz bala, głównie dzięki specjalnej izolacji M-PUR, która w trakcie układa- nia ściany tworzy na całej jej wysokości warstwę izolacji cieplnej. Izolacja cieplna M-PUR jest wieloskładnikowym materiałem izolacyjnym, należącym do klasy B ogniowej wyrobów budowlanych. „Izolacja M-PUR nadaje ścianie M-Bal współ- czynnik przenikania ciepła U w granicach od 0,18 do 0,24 W/m2K”. Wewnętrzna warstwa piany poliuretanowej eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych, tworząc warstwę o wysokiej szczelności. Piana składa się z zamkniętych komórek i nie wchłania wilgoci. Struktura komórek zamkniętych pianki poliuretanowej eliminuje także swobodne krążenie gazu między komórkami, czyli blokuje przekazywanie ciepła spowodowane zjawiskiem konwekcji. Ta zaleta kwalifikuje piankę poliuretanową jako izolację termiczną znacznie skuteczniejszą niż tradycyjna wełna (mineralna - szklana, skalna), styropian czy pianka otwarto- komórkowa. a) b) Rys. 1a, b. Przykład ściany z bali warstwowych [1] „System ten ogranicza do minimum negatywny wpływ mostków termicznych. W efekcie umożliwia to konstruowanie budynków, których wskaźnik zapotrzebo- 10 I. Adamczyk-Królak wania energii na cele grzewcze E wynosi znacznie poniżej 26 kWh/m3 w skali roku, co gwarantuje niskie koszty eksploatacyjne budynku. Według danych producenta, izolacja M-PUR dodatkowo jest trwała i nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia, co producent potwierdza atestami higienicznymi. M-Bal to technologia zapewniająca łatwość montażu. Prefabrykowane bale w tym systemie są materia- łem budowlanym zapewniającym stabilność wymiarową, odporność na skręcanie i pękanie oraz niski ciężar elementów” [1]. Specyfiką technologii M-Bal jest prostota, łatwość i szybkość wykonania, a jej niewątpliwym atutem jest to, że gotowe bale, przygotowane wg projektu, dostar- czane są na budowę wprost z fabryki. Montowanie poszczególnych elementów do wcześniej przygotowanego fundamentu oraz między sobą odbywa się przy użyciu metalowych szpil. Prefabrykowane bale systemu M-Bal charakteryzują się mniej- szym ciężarem, dzięki czemu budowa domu odbywa się bez użycia ciężkiego sprzętu. „Wpływa to znacząco na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu budowy domu” [1]. Dodatkową zaletą tego systemu jest to, że jedynymi pracami prowadzonymi na mokro są roboty fundamentowe, reszta prac przy wznoszeniu obiektu odbywa się z bali prefabrykowanych, a co za tym idzie - może być prowadzona nawet zimą. Rodzaje M-Bali System M-Bal umożliwia uzyskiwanie ciekawych rozwiązań architektonicz- nych. Ściany we wnętrzu domu w zależności od indywidualnych upodobań mogą być wykonane z bala zabarwianego na dowolny kolor lub przy zastosowaniu sys- temu półbali. Mogą być wykończone płytami kartonowo-gipsowymi, panelami, boazerią, płytkami ceramicznymi itp. „Dodatkowym zastosowaniem systemu M-Bal jest możliwość wykorzystania go do wykonania nowych elewacji na istniejących już budynkach wraz z jednoczesnym ociepleniem ścian” [1]. Można wyróżnić następujące rodzaje M-Bali: • M-Bal dwustronny okrągły lub prostokątny (rys. 2). Jest stosowany przy wzno- szeniu ścian zewnętrznych. Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez M-Bal okrągły i prostokątny [1] Bal prefabrykowany w systemie M-Bal 11 • M-Bal jednostronny (rys. 3). Jest stosowany przy wznoszeniu ścian wewnętrz- nych lub zewnętrznych domu z dowolnych materiałów, takich jak: płyta kartonowo-gipsowa (rys. 4), kamień (rys. 5), cegła klinkierowa itp. Rys. 3. Ściany z bali warstwowych jednostronnych w systemie M-Bal, rozwiązanie narożnika [2] Rys. 4. Ściana z bala okrągłego jednostronnego (półbala) z wykończeniem od wewnątrz płytą k-g [2] System M-Bal daje możliwość ukształtowania narożników domu w dowolny sposób. Używane są bale bez ostatków (rys. 6), traktowane jako klasyczny prosty narożnik, oraz z ostatkami (rys. 7, 8), narożniki są łudząco podobne do bali pełnych. 12 I. Adamczyk-Królak Rys. 5. Ściana z bala płaskiego jednostronnego (półbala) z wykończeniem od zewnątrz

Recently converted files (publicly available):