• Document: Verdampers GHF.2. Gebruikshandleiding. Transport Montage Bediening Onderhoud. Productlijn: verdampers R134a, R404A,... GHF.
  • Size: 1.89 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 07:12:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Verdampers – GHF.2 Gebruikshandleiding Transport | Montage | Bediening | Onderhoud Productlijn: verdampers R134a, R404A, ... Beschrijving serie: Hoogefficiënte wand-/plafondverdampers Serie: GHF.2 www.guentner.de GHF.2 | 2013-11 Pagina 2 / 74 Inhoudsopgave 1 Belangrijke basisinformatie....................................................... 5 1.1 Veiligheidsvoorschriften.................................................................. 5 1.1.1 Inachtneming van de gebruiksaanwijzing.......................................... 5 1.2 De betekenis van norm EN 378 – Koelsystemen en warmtepom- pen – veiligheids- en milieu-eisen..................................................5 1.3 Verantwoordelijkheden.................................................................... 5 1.3.1 Verantwoordelijkheden van de fabrikant............................................ 5 1.3.2 Verantwoordelijkheden van de installateur van het systeem,.............6 1.3.3 Verantwoordelijkheden van de eigenaar of exploitant........................6 1.4 Juridische opmerkingen.................................................................. 7 1.5 Gebruiksaanwijzing.......................................................................... 7 1.5.1 Geldigheid...........................................................................................7 1.5.2 Opbouw en relevante documenten.................................................... 7 1.6 Conventies.........................................................................................8 1.6.1 Weergaveconventies.......................................................................... 8 1.6.2 Gebruikte afkortingen......................................................................... 8 1.7 Conventies voor veiligheidssymbolen en -instructies................. 9 1.7.1 Algemene veiligheidssymbolen en de betekenis ervan in deze ge- bruiksaanwijzing..................................................................................9 1.7.2 Waarschuwingssymbolen en de betekenis ervan in deze gebruiks- aanwijzing........................................................................................... 9 1.7.3 Verbodstekens en de betekenis ervan in deze gebruiksaanwij- zing................................................................................................... 10 1.7.4 Gebodstekens en de betekenis ervan in deze gebruiksaanwij- zing................................................................................................... 10 2 Veiligheid................................................................................... 12 2.1 Aanduiding op het apparaat..........................................................12 2.1.1 Veiligheidstekens op het apparaat................................................... 12 2.1.2 Overige tekens en aanwijzingen op het apparaat............................ 14 2.2 Basisveiligheidsvoorschriften.......................................................19 2.2.1 Handelwijze in noodgevallen............................................................19 2.2.2 Vereisten aan het personeel, zorgvuldigheidsplicht......................... 20 2.3 Beoogd gebruik.............................................................................. 20 2.3.1 Beoogd gebruik................................................................................ 20 2.3.2 Bedrijfsomstandigheden................................................................... 21 2.3.3 Onjuist gebruik..................................................................................21 2.4 Mechanische restgevaren..............................................................23 2.4.1 Lamellen, scherpe hoeken en kanten van het apparaat.................. 23 2.4.2 Opklapbare condensbak...................................................................23

Recently converted files (publicly available):