• Document: SABİT VE HAREKETLİ YER TUTUCULAR
  • Size: 429.29 KB
  • Uploaded: 2019-05-18 01:14:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı SABİT VE HAREKETLİ YER TUTUCULAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ercan GÜLTEKİN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nazan ERSİN İZMİR-2015 ÖNSÖZ Tez çalışmalarım sırasında bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım çok değerli hocam Prof. Dr. Nazan ERSİN‟ e ve tüm eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. İzmir – 2015 Stj. Diş Hekimi Ercan GÜLTEKİN İÇİNDEKİLER 1) GİRİŞ VE AMAÇ ...................................................................................................... 1 2) GENEL BİLGİLER ................................................................................................... 2 2.1) Büyüme ve Gelişim ............................................................................................... 2 2.2) Çenelerin Büyüme ve Gelişimi .............................................................................. 3 2.3) Süt Dişlerinin Özellikleri ....................................................................................... 5 2.4) Erken süt dişi kaybı................................................................................................ 8 2.5) Erken süt dişi kayıplarının diş kavsine etkileri .................................................... 10 2.6) Yer tutucular ........................................................................................................ 11 2.7) Molar distalizasyonu……..…………………………………………..………....20 2.8) EZ retainer ........................................................................................................... 22 3) SONUÇ .................................................................................................................... 24 4) ÖZET ....................................................................................................................... 25 5) KAYNAKLAR ........................................................................................................ 26 6) ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................. 28 1) GİRİŞ VE AMAÇ Diş hekimliğinin temel amacı dişlerin ve diş kavislerinin, çenelerin ve çevre dokuların yerlerini sağlıklı olarak almaları ve onların korunmalarını sağlamaktır. Günümüzde koruyucu hekimlik uygulamaları, sosyo-ekonomik seviye ve ebeveyn bilgilerinin artmasına rağmen süt dişlerinin erken kayıpları hala meydana gelebilmektedir. Toplumumuzda koruyucu diş hekimliğine yönelik olarak ağız ve dişlerin düzenli kontrollerinin yapılması ve oral hijyen konusunda bilinçlendirilmesi ile erken süt dişi kaybına bağlı olarak gözlenen ortodontik çapraşıklık ve düzensizlikler büyük oranda önlenmeye çalışılmaktadır. (1) Süt dişlerinin en yaygın kaybedilme nedenlerinden biri olan dento-alveoler abseler olduğu belirtilmiştir.(2) Bunun yanı sıra aşırı madde kaybı, travma veya internal rezorbsiyon gibi nedenlerle de süt dişleri erken kaybedilmektedir.(1,3) Süt azı dişlerinin erken kaybında pasif oklüzal rehberlikten faydalanılmakta ve bu amaçla sabit veya hareketli tiplerdeki yer tutucu apereyler kullanılmaktadır. Erken süt dişi kaybının yada çekiminin diş kavsinde meydana getirdiği etkileri incelemek amacıyla günümüze kadar birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda hangi tip yer tutucunun hangi vakalarda ne kadar süre ile kullanımı incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı süt dişlerindeki madde kayıplarına bağlı olarak kullanılan yer tutucuların diş kavisleri üzerindeki etkilerini açıklamaktır. 2) GENEL BİLGİLER 2.1) Büyüme ve Gelişim Büyüme, bir canlı organizmanın değişik kısımları arasındaki oranlarda bir değişme olmaksızın doku ve organlardaki hacimce artışı, gelişim ise oranlarda ortaya çıkan değişimi ifade eder. İnsanda, doğumdan erişkin hale gelinceye kadar hem büyüme hem gelişim olayları aynı anda gelişir. Vücudun değişik doku ve organlarında bir yandan hacimce artış meydana gelirken bir yandan bu doku ve organlarda kişinin genetik programına ve/veya çevresel faktörlere bağlı olarak yeni şekillenmeler ortaya çıkar. Doğum esnasında baş, tüm vücudun yaklaşık 1/4' ünü oluştururken, erişkin bir insanda bu oran yaklaşık olarak 1/8‟ e kadar düşer. Bu olaylar vücudun tamamında olduğu gibi, çene-yüz bölgesinde de benzer şekilde gerçekleşir. Çene ve yüz kemikleri bir taraftan hacimce büyürlerken, diğer taraftan da yavaş yavaş erişkin şekillerinin alı

Recently converted files (publicly available):