• Document: AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 1
  • Size: 489.94 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 01:15:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI YUNANĠSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 1 GĠRĠġ Bu raporda Yunanistan’ın ekonomik ve ticari konumunu ve Türkiye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerini başta ihracatçılarımız olmak üzere ilgili kesimlere aktararak karar alma sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. İhracatçılarımızın başta kalite ve standartlar olmak üzere uluslararası pazarlamanın sürekli değişim içindeki dinamiklerine gösterdikleri uyum Yunanistan’a yönelik ihracatımızda da 1999 sonrasında hızlı bir büyüme yaşanmasını sağlamıştır. Diğer taraftan bu büyümenin kalıcı olması için ilgili tüm kesimlere büyük görevler düşmektedir. 2008 sonunda iki ülke arasındaki ticaretin 3,5 Milyar $’ı aşması, her yıl yarım milyon Yunanlının Türkiye’yi ziyaret etmesi, Türkiye’deki Yunan yatırımlarının 5 Milyar $’ı aşması, Yunan Milli Bankası’nın Finansbank’ı satın almak için gerçekleştirdiği sermaye ihracının Yunanistan tarihinin en büyük rakamı olması ve çoğaltılabilecek benzeri örnekler hem ilişkilerin geldiği yer açısından hem de sorunların uzun bir müddet daha buz kalıplarında tutulacağına ilişkin beklentilerin önemli göstergeleridir. ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ ....................................................................................................................................... 2 YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER ............................................................... 3 1.0 GENEL EKONOMİK DURUM ....................................................................................... 4 1.1 EKONOMİK DURUM ........................................................................................... 4 1.2 SEKTÖRLER ......................................................................................................... 5 1.2.1 TARIM SEKTÖRÜ .................................................................................. 5 1.2.2 SANAYİ SEKTÖRÜ ................................................................................ 5 1.2.3 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ........................................................................ 6 1.2.3.1 DEMİRYOLU............................................................................. 6 1.2.3.2 KARAYOLU .............................................................................. 6 1.2.3.3 DENİZYOLU ............................................................................. 6 1.2.4 TURİZM SEKTÖRÜ ................................................................................ 6 1.2.5 İNŞAAT SEKTÖRÜ ................................................................................ 7 1.3 DIŞ TİCARET ........................................................................................................ 7 2.0 TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ ............................ 8 3.0 TİCARİ İLİŞKİLERDE BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR ..................................... 10 KAYNAKÇA ........................................................................................................................ 16 AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 2 YUNANĠSTAN HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ÜLKE KĠMLĠĞĠ Resmi Adı: Helenik Yönetim Sekli: Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: Karolos Papoulias (12 Mart 2005’ten beri) BaĢbakan: Giorgos Andrea Papandreou ( 6 Ekim 2009'dan beri ) BaĢkent: Atina Dil: % 99 Yunanca, % 1 İngilizce, Fransızca Resmi Tatiller: 25 Mart (1821), Bağımsızlık Günü Anayasa: 11 Haziran 1975, Mart 1986 ve Nisan 2001’de değiştirildi. Yüzölçümü: 131.957 km², Adalar 24.796 km² toplam ada sayısı 2000 Nüfus: 11.171.740 (Haziran 2009 tahminleri) Nüfus ArtıĢ Oranı: % 0,127 (2009 tahmini) Nüfus Yoğunluk: 84,66 kişi/m2 Etnik Gruplar: % 98 Yunan Ortodoks, % 2 Müslüman Türk ve diğer Dil: Yunanca Din : % 98 Yunan Ortodoks, % 1,3 Müslüman, % 0,7 diğerleri Para Birimi: Euro Ġklim: Tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı Selanik’te 6°C, Atina’da 10°C’dir. Yaz aylarında bütün ülkeye sıcak ve kurak bir hava egemen olup, temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26–28°C arasında değişir. Yıllık ortalama yağış miktarı batı kıyılarından doğuya ve güneye doğru gittikçe azalır. KomĢu Ülkeler: Kuzeyde Arnavutluk, Makedonya

Recently converted files (publicly available):