• Document: TÜRK KADINI ( ) Dr. BERNARD CAPORAL. Çeviren: Dr. ERCAN EYÜBOĞLU
  • Size: 389.76 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 14:28:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KEMALİZMDE VE KEMALİZM SONRASINDA TÜRK KADINI II (1919-1970) Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. ERCAN EYÜBOĞLU Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Mart 1999 KEMALİZMDE VE KEMALİZM SONRASINDA TÜRK KADINI II (1919-1970) Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. ERCAN EYÜBOĞLU CGAZETESİNİN OKURLARINA ARMAĞANIDIR. İÇİNDEKİLER İKİNCİ KESİM 7 KEMALİZMDE VE KEMALİZM SONRASINDA TÜRK KADINI (1919-1970) 7 TÜRK KADINI VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI 11 KEMALİZM, EVRİMİ VE KADININ KURTULUŞU 29 I. KEMALİST ULUSÇULUK, BATICILIK, LAİKLİK VE KADININ KURTULUŞU 32 A- Ulusçuluk 32 B- Batıcılık 41 C- Laiklik 50 II. KEMALİZM SONRASI VE ATATÜRK İLKELERİNİN TARTIŞMA KONUSU OLMASI 57 TÜRK KADINI VE EĞİTİM 73 I. ÖĞRETİM 75 1- Türkiye'de Öğretimi Yöneten İlkeler 75 A- Mustafa Kemal döneminde 75 B- Kemalizm Sonrası 87 2- Öğretimin Değişik Kademelerinde Kızlar 91 A- İlköğretim 91 B- Ortaöğretim 119 a) Ortaokul 119 b) Lise 131 C- Mesleki ve Teknik Öğretim 138 D- Yüksek Öğretim 147 İKİNCİ KESİM Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919-1970) Yeni Türkiye, Doğu'da kadını özgürlüklerine kavuşturmuş ilk ülke; haklı olarak kendisine, ''Türk halkının babası'' Atatürk adı verilen Mustafa Kemal'in eseridir. Kuşkusuz yanında ikinci derecede önemli sadık çalışma arkadaşları vardı, gerçi tüm bir halkın inancı ve hayranlığı hep onunla oldu; ancak, ülkesini kökten dönüştürmek isteyen o başdöndürücü devrimin programını tek başına oluşturan yalnızca O'ydu, Mustafa Kemal'di. Başta kadını ilgilendirenler olmak üzere Türkiye'de gerçekleştirilmiş tüm reformların temelinde - gerçekten- Kemalizm vardır. Atatürk'ün ülkesinde Kemalist ideolojiye başvurmaksızın kadının kurtuluşunu ele almaya kalkmak, sorunu yalnızca dış görünüşü ile, maddi yönü ile kavramaya ''mahkûm olmak'' demektir. Öyleyse, incelememizin bir bölümünü, bazı çevrelerce tartışma konusu yapılsa da bugün bile Türk devletinin resmi öğretisi olarak kalan bu ideolojiye ayırmamız gerekir. (Bölüm: II). Ancak bundan sonradır ki Atatürk'ün sağlığında ve onun ölümünden sonra Türkiye'de kadının durumunu dönüştürecek tüm reformların incelenmesine girişebiliriz. Bu reformları altı bölüm başlığı altında gruplandıracağız: c Kadın ve Eğitim (Bölüm: III) c Kadın ve Hukuk (Bölüm: IV) c Ailede Kadın (Bölüm: V) c Kadın ve Çalışma (Bölüm: VI) c Toplumsal Yaşamda Kadın (Bölüm: VII) c Kadın ve Siyaset (Bölüm: VIII) Ancak, bu değişik bölümlere geçmeden önce, Türk kadınının Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılması üzerinde durmak gerekir. Türklerin gözünde bu savaş, tarihlerinin en onurlu ve parlak sayfaları arasında yer alır. Türk kadını bu sayfalardan her birinde var olmuştur. (Bölüm: I). 1 Türk Kadını ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun can çekişmesi başlamıştı. Yenilgi ve çok ağır koşullar içeren 30 Ekim 1918 Mondros Bırakışması (1) imparatorluğun parçalanmasını hazırlamaktaydı. Buna karşın Başkan Wilson (2) ve Lloyd George'un (3) bildirilerine dayalı bir umut, imparatorluğun Türk topraklarını koruma umudu, var olmaya devam ediyordu. Oysa bu umudu paylaşanlar, bağlaşıkların Anadolu'nun büyük bir bölümünü parçalara ayırmak için yaptıkları gizli antlaşmalardan habersizdiler. Nitekim, Bırakışma'nın imzalanmasından az sonra Anadolu'nun bölünmesi başladı. Boğazlar ve İstanbul bağlaşıklarca gözetim altına al

Recently converted files (publicly available):