• Document: Hans Verhage, rector
  • Size: 4.67 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 01:12:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EEN “NIEUWE ELITE” Welkom bij de digitale schoolgids van het 4e Gymnasium.* Het 4e Gymnasium is in 2005 opgericht door de drie bestaande gymnasia in Amsterdam (Barlæus, Vossius en Ignatius), in samenwerking met het Cartesius Lyceum. De school voorziet in de behoefte van leerlingen en ouders aan hoogstaand onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving. Hoogstaand onderwijs, dat betekent dat het 4e Gymnasium een school is die leerlingen wil uitdagen en stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. We bieden een onderwijs- programma met onder meer de vakken Grieks, Latijn, filosofie, sterrenkunde en film vanaf de eerste klas. Dit programma combineren we met een breed aanbod aan excur- sies en meerdaagse projecten, waarbij de opgedane kennis in praktijk wordt gebracht. Goed leren en doceren kan alleen als iedereen zich op school thuis voelt. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Het 4e Gymnasium biedt als relatief kleine school een prettige omgeving waar we elkaar kennen en waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor een prettige sfeer. Extra aandacht krijgen daarbij de eerste klassen. Zij hebben de beschikking over een eigen lokaal, dat door de leerlingen zelf wordt beschilderd, ingericht en onderhouden. De school wil – zonder pretentie maar vol ambitie – bereikbaar zijn voor intelligente en leergierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen. In de komende jaren willen we graag een “nieuwe elite” gaan opleiden; een elite van geïnteresseerde en gemotiveerde leer- lingen, ongeacht hun culturele of sociaaleconomische achtergrond. Iedereen die zich door deze benadering voelt aangesproken, is van harte uitgenodigd om mee te doen! Hans Verhage, rector * De informatie in deze schoolgids is zo actueel Vormgeving Indrukwekkend, Heiloo mogelijk. Wijzigingen zijn voorbehouden; de meest Fotografie Gerrit Serné recente informatie is te vinden op de schoolwebsite Tekst het 4e Gymnasium van het 4e Gymnasium: www.het4egymnasium.nl. Daar is ook de Jaaragenda te raadplegen, met alle Productie Indrukwekkend, Heiloo actuele data en activiteiten. Wijzigingen voorbehouden 2 3 het 4 e Gymnasium Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Een “nieuwe elite” 3 7. Resultaten 55 I - DE SCHOOL 6 7.1 Schoolprestaties 55 1. Opdracht 7

Recently converted files (publicly available):