• Document: SPIS TREŚCI. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego Jacques Aumont Michel Marie
  • Size: 800.57 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 15:46:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Księgarnia PWN: Jacques Aumont, Michel Marie - Analiza filmu SPIS TREŚCI 5 WPROWADZENIE ....................................................................... 11 Rozdział 1 PRÓBA DEFINICJI ANALIZY FILMU . .................................. 17 1. Analiza i inne dyskursy o filmie .........................................  19 1.1. Różne typy dyskursu o filmie ...............................................  19 1.2. Analiza i krytyka ....................................................................  22 1.3. Analiza a teoria, analiza a wyjątkowość filmu ...................  26 1.4. Analiza i interpretacja ..........................................................  28 2. Różnorodność podejść analitycznych: rys historyczny ......................................................................  31 2.1. Filmowiec bada swoje dzieło, żeby skuteczniej go bronić: Eisenstein ...............................................................................  33 2.2. Analiza filmów w perspektywie animacji kulturalnej: fiszki filmowe .........................................................................  40 2.2.1. Pała ze sprawowania (Jean Vigo, 1933) – fiszka Jean-Patricka Lebela ..............................................................  43 2.2.2. André Bazin ogląda Brzask (Marcel Carné, 1939) ..............  46 2.3. Polityka autorska i analiza interpretacyjna ........................  50 2.4. Zatrzymanie obrazu ..............................................................  54 3. Konkluzja: propozycja definicji analizy filmów ................  57 Bibliografia .............................................................................  61 Rozdział 2 NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY .................................  67 1. Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego ...............................................................................  69 Jacques Aumont Michel Marie 1-66 Analiza filmu 1.indd 5 12/29/11 3:38:57 PM 1.1. Film i jego zapis ...................................................................   69 1.2. Narzędzia analizy filmowej ................................................   72 2. Narzędzia opisu ...................................................................   74 2.1. Scenopis ...............................................................................  74 2.2. Segmentacja .........................................................................  83 2.3. Opis obrazów filmowych ....................................................  94 6 2.4. Tabele, wykresy, schematy .................................................  98 3. Narzędzia cytowania ..........................................................  104 3.1. Fragment filmu ....................................................................  104 3.2. Klatka filmowa .....................................................................  105 3.3. Inne narzędzia cytowania ...................................................  111 4. Narzędzia kontekstowe ......................................................  113 4.1. Materiały poprzedzające dystrybucję filmu .....................  114 4.2. Materiały powstałe już po rozpowszechnieniu filmu ......................................................................................  115 Bibliografia ...........................................................................  118 Rozdział 3 ANALIZA TEKSTUALNA: KONTROWERSYJNY MODEL .........................................  123 1. Analiza tekstualna i strukturalizm ...................................  126 1.1. Kilka podstawowych pojęć .................................................  126 1.2. Analiza strukturalna ...........................................................  128 2. Film jako tekst ....................................................................  133 2.1. Metamorfozy pojęcia tekstu ...............................................  133 2.2. Analiza tekstualna filmów ..................................................  137

Recently converted files (publicly available):