• Document: MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER
  • Size: 1.48 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 09:15:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER ̶ ders notu ̶ Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü © Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz. ̶ Ocak 2016 ̶ Mukavemet I - Çözümlü Örnekler - 11.01.2016 2 / 35 Örnek 1. Üzerinde yalnızca yayılı yük bulunan ve açıklığı L olan bir basit kirişe ait eğilme momenti diyagramı aşağıda verilmiştir. Bu kirişe ait kesme kuvveti diyagramını ve yük dağılımını L cinsinden bulunuz. M (kN·m) İkinci derece parabol 18 0 x L/2 L Çözüm 1. Şekilde verilen moment diyagramında, kirişin L/2 noktasına kadar moment değişimi doğrusal iken, L/2 ve L arasında ikinci derecen bir parabol olarak verilmiştir. V= dM/dx bağıntısından eğilme momentinin lineer olduğu kısımda kesme kuvveti sabit, ikinci derece parabol olduğu kısımda ise birinci dereceden bir denkleme sahip olacaktır. Benzer şekilde, -q= dV/dx bağıntısından hareketle, kesme kuvvetinin birinci dereceden bir denklem olduğu kısımda da dış yük q sabit olarak elde edilecektir. Dolayısıyla, L /2 dM V = dx → dM = V .dx → MC − M= A ∫ Vdx 0 0 ≤ x ≤ L /2 aralığı için x= 0 → MA = 0 x= L /2 → MC = 18kN ⋅ m L − 0 Vx|0L/2 18 = → 18 V   − V ( 0 ) = 2 36 V= A V= C L © Yard.Doç.Dr. Erdem DAMCI İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Mukavemet I - Çözümlü Örnekler - 11.01.2016 3 / 35 L dV −q = dx → dV =−q.dx → VB − VC =− ∫ qdx L /2 L /2 ≤ x ≤ L aralığı için 36 x L /2 = → V= C L 36  L  36 VB − −qx|LL /2 = → −q ( L ) + q   + VB = L 2 L qL 36 VB = − + 2 L Sol mesnette, mesnet tepkisi kesme kuvvetine eşit olacağından, denge denklemleri yardımıyla mesnet tepkisi q cinsinden elde edilir. LL qL ∑M B = 0 → RA L = q 24 → RA = 8

Recently converted files (publicly available):