• Document: UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI
  • Size: 116.29 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 12:24:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI Örnek 1: Örneğ’e başlamadan önce CPU’yu “221” seçmeliyiz.(Bu işlem program sonunda da yapılabilir.) Girişler I 0.0’dan I 0.5’e, Çıkışlar Q 0.0’dan Q 0.3’e kadardır. Amacı : Üç fazlı bir motorun başlatma buton’una basıldıktan 10 sn. sonra çalışması isteniyor. Gerekli PLC programını yapınız. Aşağıda giriş - çıkışları tanıttığımız “symbol table” görülmektedir. Gerekli PLC programı yan tarafta verilmiştir. Genel olarak elemanlar komut ağacından (instruction tree) çift tıklama veya sürükleme ile seçilir yada kısayol tuşlarından da faydalanılabilir. F4 tuşuna basarak normalde açık, normalde kapalı ve benzeri giriş kontaklarını seçeriz. F6 veya kısayol çubuklarından çıkış kontaklarını belirleriz. Dahili rölenin adresi M0.0 ile başlar. F9 tuşu ile de aritmetik ve mantık komutlarından TON seçilir. Son basamakta yine F6’ya basarak normal çıkış kontağını seçip adresini Q0.0 yazarız. Çalışması : Start butonuna basıldığında dahili röle enerjilenir ve mühürlemesini yapar.Aynı zamanda zaman röleside enerjilenir. Zaman rölesi TON (belirlenen süre sonunda kontakları konum değiştiren timer) seçilmiştir. Verilen “PT” değeri 100 msn’lik zaman sabitiyle çarpıldıktan sonra işleme tabi olur. Bu örnekte verilen 100 PT değeri 100*100 =100000 msn o da eşittir 10 sn olur. Zaman rölesinin 10 sn sonra kontakları konum değiştirerek motora yol verir. NOT: Eğer PLC’ye yükleyip çalıştırmak isterseniz File menüsünden “DOWNLOAD” seçeneği veya Ctrl+D tuşlarına basarakta PLC’ye yükleme yapabiliriz. Yükleme sırasında PLC stop modunda olması gerekir. Daha sonra ister PLC’den ister bilgisayardan PLC “RUN” moduna getirilerek çalıştırılır. Açılan pencerede bize PLC’ye hangi blokları yükleyeceğimizi sorar. Genelde hepsinin seçili olması gerekir, “OK” tuşuna bastığımızda PLC’ye yükleme işlemi başlar. Eğer program sorunsuz yüklendi ise DOWNLOAD WAS SUCCESSFUL yazısı ekranda açılan küçük bir pencerede karşımıza çıkar. İşlemlerin (varsa hataların) raporu en altta çıkış (output window) penceresinde yazılır. Örnek 2: Üç adet motor aşağıdaki şartlara göre çalıştırılacaktır.PLC programını tasarlayınız?  Start’a bir kere basıldığında 1. motor,  Start’a iki kere basıldığında 2. motor,  Start’a üç kere basıldığında 3. motor çalışsın. NOT: Motorlardan biri çalışırken diğer ikisi çalışmayacak. Giriş-çıkış (Symbol Table) aşağıdadır. Gerekli PLC programı aşağıdaki gibidir. Çalışması: Start’a bir kere basıldığında Motor1,iki kere basıldığında Motor2, üçkere basıldığında Motor3 aktif olur.Start’a 4. basışta dahili röle kullanıldığı için sayıcı otomatik olarak resetlenir. Aynı zaman da STOP butonuna basıldığında da sayıcıyı resetleyebiliriz. Sayıcı değeri 3’e ayarlanmıştır. Örnek 3 : Üç fazlı asenkron bir motor yıldız-üçgen yolverme yöntemi ile çalıştırılmak isteniyor ve aynı zamanda dinamik frenleme yöntemi ile bu motoru durdurmak istiyoruz. Gerekli PLC programını tasarlayınız? NOT : Bazı devrelerde motorun aniden durması istenir, bu durumda motorları frenlemek gerekir. Dinamik Frenleme yöntemi bu frenleme yöntemlerinden biridir. Dinamik Frenleme: Üç fazlı asenkron motorların 3 faz beslemesi bittikten hemen sonra herhangi iki fazına doğru akım verilip motorun sargılarında motoru frenleyen bir doğru akım dolaştırılması olayıdır. Yıldız-Üçgen Yolverme : Asenkron motor ilk kalkış anında çok akım çeker, bunu önlemek için motor ilk anda yıldız bağlama yöntemiyle yol alır. Sargı başına düşen gerilim 220V olur ve 380V’a göre daha az akım çeker.( Motor uzun süre yıldızda çalıştırılırsa yanabilir.) Belli bir süre sonra üçgen bağlama yöntemine geçilir. Bu sefer sargı başına 380V düşer, ama motor devrini aldığı için fazla akım çekmeden çalışır. Devreyi kurmaya başlamadan önce yine her zaman ki gibi giriş ve çıkışları PLC’ye tanıtırız.Girişte kullanılanlar; start ve stop butonu, Çıkışta kullanılanlar; ana, yıldız, üçgen, fren ve zaman rölesidir. Yıldız-Üçgen yolverme yönteminin PLC programı yan tarafta görülmektedir. Çalışması: Start’a basıldığında ana röle enerjilenir ve açık kontağını kapatarak mühürleme yapar. Böylece ana rölenin altta bulunan açık kontağıda kapanır ve motor yıldızda çalışmaya başlar. Zamanı hesaplarsak 60*100 = 6000msn = 6sn yani yıldız devrede 6sn kalıyor ve yerine üçgeni bırakıyor, bundan sonra motor üçgende çalışmaya devam eder. Stop’a basıldığında ise ana röle devreden çıkar dolayısıyla buna bağlı olarak çıkışlar enerjisiz kalır. Dinamik frenleme ancak bizim stop’a bastığımız kadar sürecektir. NOT : Gerçek kumanda d

Recently converted files (publicly available):