• Document: PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT
  • Size: 5.04 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 16:22:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT dr inż. Stefan Dominikowski Olsztyn, 16.08.2005 Wszelkie prawa zastrzeżone 2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA PROJEKTOWANIA HALI STALOWEJ ......................................................................................................................... 4 1.1 PRZYJMOWANIE PRZEKROJÓW........................................................................................................................................................ 5 1.2 DEFINIOWANIE GEOMETRII HALI .................................................................................................................................................... 6 1.3 DEFINIOWANIE HALI 3D.............................................................................................................................................................................. 9 1.4 PRZYPISANIE, ZAZNACZONYM NA RYGLACH WĘZŁOM, PRĘTÓW PŁATWI. .............................................................................................. 10 1.5 DEFINIOWANIE PRĘTÓW RYGIELKÓW LEKKIEJ OBUDOWY ..................................................................................................................... 13 1.7 DEFINIOWANIE STĘŻEŃ ............................................................................................................................................................................ 15 1.8 DEFINIOWANIE OFFSETÓW .............................................................................................................................................................. 17 1.9 DEFINIOWANIE PRZYPADKÓW I WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ ........................................................................................................................ 19 1.10 DEFINIOWANIE KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ............................................................................................................................................ 23 1.11 OBLICZENIE KONSTRUKCJI ........................................................................................................................................................... 25 1.12 WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI.................................................................................................................................................. 26 1.13 OPTYMALIZACJA PRZEKROJÓW PRĘTÓW KONSTRUKCJI (GRUPY PRĘTÓW)................................................................. 28 1.13.1 DEFINIOWANIE GRUP PRĘTÓW ............................................................................................................................................................... 28 1.13.2 WYMIAROWANIE GRUP PRĘTÓW ......................................................................................................................................................... 28 2 PROCEDURA PROJEKTOWANIA HALI Z AUTOMATYCZNYM UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH ..... 32 2.1 DEFINIOWANIE OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH. ......................................................................................................................................... 34 2.2 DEFINICJA NORMOWYCH KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ.............................................................................................................................. 36 2.3 WYDRUK WYNIKÓW OBLICZEŃ STATYCZNYCH ....................................................................................................................................... 37 2.4 EKSPORT PLIKU OBLICZENIOWEGO DO RCADA .......................................................................................................................... 41 2.5 TWORZENIE POŁĄCZEŃ W PROGRAMIE RCAD........................................................................................................................... 43 2.6 DEFINIOWANIE GRUP......................................................................................................................................................................... 47 2.7 PRZYPISANIE POZYCJI POJEDYNCZYM ELEMENTOM I ELEMENTOM WARSZTATOWYCH .......................................................... 48 3. PROCEDURA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU „ROBOT MILLENNIUM V.18” ................................................................................................................................................................................... 51 3.1 DEFINIOWANIE OSI KONSTRUKCJI ........................................................................................................................................................... 52 3.2 DEFINIOWANIE PRĘTÓW KONSTRUKCJI (SŁUPY, BELKI).......................................................................................................................... 53 3.3 DEFINIOWANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ STROPU. .................................

Recently converted files (publicly available):