• Document: 2009 Platné od Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika
  • Size: 1.4 MB
  • Uploaded: 2021-07-22 04:41:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č.j.: GYM669/842/2009 Platné od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje .............................................................................................................. 2 2. Charakteristika školy a ŠVP ............................................................................................... 3 2.1. Charakteristika školy ................................................................................................... 3 2.2. Profil absolventa .......................................................................................................... 6 2.3. Charakteristika ŠVP .................................................................................................... 9 3. Učební plán ...................................................................................................................... 31 3.1. Celkový ..................................................................................................................... 31 3.2. Ročníkový ................................................................................................................. 33 4. Učební osnovy .................................................................................................................. 34 4.1. Jazyk a jazyková komunikace ................................................................................... 34 4.2. Matematika a její aplikace......................................................................................... 85 4.3. Informační a komunikační technologie ..................................................................... 95 4.4. Člověk a společnost ................................................................................................. 103 4.5. Člověk a příroda ...................................................................................................... 142 4.6. Umění a kultura ....................................................................................................... 180 4.7. Člověk a zdraví........................................................................................................ 213 4.8. Volitelné vzdělávací aktivity ................................................................................... 230 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy............................................................................ 236 5.1 Pravidla pro hodnocení žáků .................................................................................... 236 5.2 Plán autoevaluace školy ........................................................................................... 239 6. Přílohy ............................................................................................................................ 245 1 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace IČ 000842702 adresa školy Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba ředitel Antonín Balnar hlavní koordinátor Vladimír Dedek telefon 596 912 567 e-mail reditel@wigym.cz www www.wigym.cz fax 596 910 135 Zřizovatel: Název Moravskoslezský kraj IČ 70890692 Adresa 28. října 117, 702 18 Ostrava Telefon 595 622 222 Fax 595 622 126 Email posta@kr-moravskoslezsky.cz WWW www.kr-moravskoslezsky.cz 2 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Velikost školy Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen Wichterlovo gymnázium) je nejstarší a největší porubské gymnázium. Budova školy byla už při urbanizaci našeho obvodu projektována pro střední školu. Proto jsou její učebny, chodby i zázemí i v porovnání s mnoha mladšími školami pojaty velkoryse a prostorně. Wichterlovo gymnázium nabízí žákům pátých a devátých tříd základních škol tyto obory v denní formě vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium osmiletý všeobecný obor pro absolventy pátých tříd základních škol; 79-41-K/41 Gymnázium čtyřletý všeobecný obor pro absolventy pátých tříd základních škol. Celková kapacita školy je 720 žáků, což odpovídá 24 třídám denního studia. Kapacita osmiletého oboru je 480 žáků, kapacita čtyřletého oboru je 360 žáků. Areál školy, její poloha a vybavení Wichterlovo gymnázium se nachází v klidné části Ostravy-Poruby. Komplex školy je tvořen dvěma budova

Recently converted files (publicly available):