• Document: Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen
  • Size: 1.54 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 19:17:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 87 000 jäsentä, 556 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. Julkaisija Vuosittain Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Lasten ja nuorten puhelin vastaa yli 30 000 Toinen linja 17 yhteydenottoon. 00530 Helsinki – Vanhempainpuhelin vastaa yli 1 300 yhteydenottoon. Käsikirjoitus – Yläkouluissa toimii noin 12 000 MLL:n Anne Viinikka, mentaalisaatioperustaisen toiminnan päällikkö, MLL tukioppilasta. Internetissä nuoria tukevat Mia Viljanen, suunnittelija, MLL verkkotukioppilaat, verkk@rit. – Lähes 1 100 MLL:n kouluttamaa lastenhoitajaa Kiitokset työskentelee noin 5 000 perheessä. Ritva Lindwall, lastentarhanopettaja – Yli 600 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee Irene Jarske, lastentarhanopettaja työtä perheiden ja nuorten parissa. Sirpa Riisiö, päiväkodin johtaja – MLL ylläpitää yli 550 perhekahvilaa, joissa Outi Mikkola, vs. päiväkodin johtaja kokoonnutaan noin 15 500 kertaa. Tarja Rajala, lapsi- ja perhetyönohjaaja – MLL:ssa toimii lähes 300 vertaisryhmää ja Aino Huttunen, päiväkodin johtaja muuta aikuisten ryhmää. Laura Repo, kasvatustieteen tohtori – MLL:n kerhoissa käydään noin 511 000 kertaa. Mirjam Kalland, KT, sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti – MLL järjestää koulujen alkaessa Hyvä Marie Rautava, ohjelmajohtaja, MLL alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun Eeva-Liisa Markkanen, suunnittelija, MLL -kampanjat, joilla tavoitetaan yli 55 Kreetankujan Muksutupa, avoin varhaiskasvatus, Pirkkala 000 ekaluokkalaisen ja noin 50 000 seitsemäsluokkalaisen vanhemmat. Ulkoasu Hahmo MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden Taitto Tarja Petrell osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan Kuvat Antero Aaltonen, Laura Vesa, Tarja Petrell perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. www.mll.fi Paino Hämeen Kirjapaino Oy, 2017 2 Mielenlukutaitoa! Sisällys Turvallista ryhmää rakentamassa | s. 4 Oppaan lähtökohdat ja tarkoitus | s. 5 Mentalisaatioon perustuva työote | s. 6

Recently converted files (publicly available):