• Document: Wentylatory osiowe Uwagi i instrukcje użytkowania Tłumaczenie instrukcji z języka oryginalnego Przedstawienie tabliczki identyfikacyjnej wentylatora
  • Size: 6.24 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 10:30:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wentylatory osiowe Uwagi i instrukcje użytkowania Tłumaczenie instrukcji z języka oryginalnego Przedstawienie tabliczki identyfikacyjnej wentylatora MVA 02 wer. 2 - Lipiec 2015  1 z 122 Wyciąg z Deklaracji Zgodności F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A 36071 Arzignano (Vicenza) Via Marchetti, 28 Tel. +39 0444 471100 Fax +39 0444 471105 http://www.ferrariventilatori.it DEKLARACJA ZGODNOŚCI Według załącznika IIA Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE Producent: F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. Via Marchetti, 28 36071 Arzignano (VI) – Włochy OŚWIADCZA na własną odpowiedzialność że maszyna o nazwie wentylator przemysłowy:  2 z 122 MVA 02 wer. 1 - Lipiec 2015 Spis Treści 1 WPROWADZENIE 8 1.1 Cel 8 1.2 Znaki ogólne w zakresie bezpieczeństwa 8 1.3 Zastosowane oznakowania bezpieczeństwa 9 2 UWAGI OGÓLNE 10 2.1 Definicje, podstawowe pojęcia, terminologia i związane dokumenty 10 2.2 Cechy konstrukcyjne wentylatorów osiowych 11 2.2.1 Wykonanie i pozycja silnika 11 2.2.2 Oznakowanie przepływu 11 2.3 Identyfikacja wentylatora 12 2.4 Opis wentylatora 13 2.5 Przeznaczenie użytkowe i przewidywane zastosowania, w oparciu o doświadczenie, oraz zastosowania niedozwolone 14 2.6 Cykl eksploatacyjny wentylatora 15 3 OSTRZEŻENIA I PODSTAWOWE ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 16 3.1 Sposób instalacji: wskazówki ogólne 16 3.2 Sposób instalacji typu A: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 18 3.3 Sposób instalacji typu B: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 21 3.4 Sposób instalacji typu C: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 22 3.5 Schematy montażowe oraz śruby i wkręty do przymocowywania osłon 23 3.6 Sposób instalacji typu D: Instrukcje montażu, instalacji i połączeń 27 3.7 Nietypowe ryzyka związane z niewłaściwą obsługą i/lub użytkowaniem przewidywalne w oparciu o doświadczenie 28 3.8 Inne ryzyka związane z wentylatorami według UNI EN ISO 12499 29 3.8.1 Specyficzne zagrożenia w fazie instalacji wentylatora 29 3.8.2 Specyficzne zagrożenia w trakcie konserwacji wentylatora 30 3.8.3 Ryzyka związane ze środowiskiem 30 3.8.4 Ryzyka związane z wibracjami 30 3.8.5 Ryzyka związane z prędkością roboczą 31 3.8.6 Ryzyka związane z emisjami akustycznymi 34 3.8.7 Informacje ogólne o danych emisji hałasu. 35 4 TRANSPORT, PRZEMIESZCZANIE I SKŁADOWANIE 41 4.1 Podnoszenie i przemieszczanie 41 4.2 Ostrzeżenia ogólne dotyczące podnoszenia części odłączonych od wentylatora 41 4.3 Sposób podnoszenia wentylatorów 42 4.3.1 Podnosze

Recently converted files (publicly available):