• Document: ANAH TAR SÖZ CÜK LER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, C-reaktif protein, fibronektin, inflamasyon, mortalite, onarım
  • Size: 150.15 KB
  • Uploaded: 2019-03-13 23:01:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Eur Respir J 2008; 32: 1451-1457 DOI: 10.1183/09031936.00153207 Her hakkı saklıdır©ERS Journals Ltd 2008 Dolaşımdaki Fibronektin / C-Reaktif Protein Oranı ve Mortalite: KOAH’da Bir Biyobelirteç Mi? S.F.P. Man, L. Xing, J.E. Connett, N.R. Anthonisen, R.A. Wise, D.P. Tashkin, X. Zhang, R. Vessey, T.G. Walker, B.R. Celli and D.D. Sin ÖZET: Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) akciğer homeostazisinin devam ettirilmesinde AFFILIATIONS inflamatuvar ve onarım süreçleri arasındaki denge önemlidir. Bu çalışmanın amacı, inflamasyonda rol For affiliations, please see the Acknowledgements section. alan bir biyobelirteç olan C-reaktif protein (CRP) ile yara onarımında rol alan fibronektinin bileşik indek- sinin KOAH’da klinik sonuçları öngörmede iyi bir ölçüt olup olmadığını değerlendirmekti. CORRESPONDENCE Hafif-orta derecede KOAH’ı bulunan ve Akciğer Sağlığı Çalışmasının bir parçası olarak kan alımından D.D. Sin, James Hogg iCAPTURE sonra >7yıl boyunca prospektif olarak takip edilen 4,787 kişide, dolaşımdaki CRP ve fibronektinin kan Center, 1081 Burrard Street, seviyeleri ölçüldü. Onarım ve inflamasyon arasındaki dengeyi değerlendirmek için, fibronektin sevi- Vancouver, BC V6Z 1Y7, Canada. Fax: 1 6048069274 yelerinin CRP seviyelerine bölündüğü basit bir oran hesaplandı ve bu oran ile tüm nedenlere bağlı- ve E-mail: dsin@mrl.ubc.ca hastalığa özgü- mortalite nedenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Cox orantısal risk modeli kullanıldı. Received: Fibronektin-CRP oranı ile tüm nedenlere bağlı- mortalite arasındaki ilişki L-şeklinde idi. Oran 148 November 14 2007 değerine ulaşıncaya kadar düşürüldüğünde düzeltilmiş risk fonksiyonu (yani ölüm riski) hızla azldı, Accepted: ancak değer daha da düşürüldüğünde belirgin bir değişiklik olmadı. Koroner ve kardiyovasküler mor- August 27 2008 talite riski açısından da benzer bulgular gözlendi. KOAH hastalarında dolaşımdaki fibronektinin CRP’ye oranı, tüm nedenlere bağlı- mortalite ile anlamlı SUPPORT STATEMENT This work was şekilde ilişkilidir. Ancak, diğer biyobelirteçlerin aksine, eşik değerin ~150 olduğunu düşündürecek şekilde, funded jointly by the Canadian Institutes bu ilişkinin L-şeklinde olduğu görülmektedir (lineer değil). Umut vaat etmesinin yanında KOAH’da biyobe- of Health Research (CIHR; Ottawa, ON, lirteç olarak bu basit indeksin geçerliliğinin doğrulanması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Canada) and GlaxoSmithKline through a CIHR University-Industry Partnership pro- gram. The Lung Health Study was spon- ANAHTAR SÖZCÜKLER: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, C-reaktif protein, fibronektin, inflamasyon, sored by a N01-HR-46002 contract from mortalite, onarım the Division of Lung Diseases of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI; Bethesda, MD, USA). D.D. Sin holds the Canada Research Chair in K ronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) batı dünyasında oldukça sık görülen bir hastalık olup, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Ottawa) and is a senior scholar with the 45 yaşın üstündeki yetişkin popülasyonun %10-15’ini etkilemektedir [1]. KOAH, 15 yıl içinde Michael Smith Foundation for Health dünya çapında üçüncü sıradaki mortalite nedeni ve beşinci sıradaki maluliyet nedeni olacaktır Research (Vancouver, BC, Canada). J.E. [2]. Ne yazkı ki KOAH hastalarında sağkalımı uzatabilecek etkin bir tedavi yoktur [3]. Hastalık progres- Connett has received research support

Recently converted files (publicly available):