• Document: ROMIKSOL OTE-1 VOC. free. Modyfikator Czasu Otwartego Dla Farb Dyspersyjnych
  • Size: 1000.27 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 07:01:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ROMIKSOL OTE-1 O C Vfree Modyfikator Czasu Otwartego Dla Farb Dyspersyjnych O firmie Rowis System Rowis System jest polską firmą specjalizującą się w produkcji chemicznych środków pomocniczych dla odbiorców przemysłowych. Siedziba firmy, zakład produkcyjny oraz laboratorium znajdują się na południu Polski w Będzinie. Naszą główną działalnością jest produkcja środków przeciwpieniących i odpieniających, które mogą być wykorzystane w procesach chemicznych, gdzie tworzenie piany jest niepożądane. Nasze produkty oparte są na wieloletnim doświadczeniu i własnych oryginalnych opracowaniach. Posiadamy własne, wyposażone w specjalistyczne urządzenia laboratorium, w którym prowadzone są prace projektowe nad nowymi produktami. Aby dostosować cały cykl produkcyjny do międzynarodowych standardów w 2003 roku firma nasza uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. W gamie naszych produktów oferujemy: ROMIS & ROMENT ROMIKSOL Środki przeciwpieniące Modyfikatory czasu otwartego i odpieniające do systemów farb i tynków dyspersyjnych wodnych ROMIKSOL OTE-1 Zalety i korzyści stosowania:  Wydłużenie czasu otwartego farby  Zastąpienie lotnych rozpuszczalników organicznych  Możliwość otrzymania farb o niskiej zawartości LZO (substancji lotnych) oraz słabym zapachu  Poprawa odporności powłoki na wchłanianie wody  Zapobieganie powierzchniowemu wysychaniu farby podczas magazynowania Romiksol OTE-1 jest środkiem zastępującym w recepturach farb dyspersyjnych glikol etylenowy i propylenowy, które spełniają funkcję rozpuszczalników wydłużających tzw. czas otwarty farby oraz wpływają na zachowanie farby podczas aplikacji (rozlew, łatwość nakładania itd.). Dodatkowo środek wpływa korzystnie na poprawę odporności powłoki farby na wodę oraz wzrost jej hydrofobowości w odniesieniu do farby bez dodatku środka. Romiksol OTE-1 należy do grupy środków, które tworzą na powierzchni cienką błonkę stanowiącą blokadę dla wody, przez co czas otwarty farby jest dłuższy w porównaniu z farbą bez dodatku środka. Wprowadzenie preparatu Romiksol OTE-1 nie ma negatywnego wpływu na końcowe parametry farby jak np. przyczepność, stabilność, odporność na szorowanie na mokro. Typowe parametry: Parametr Romiksol OTE-1 Wygląd Jednorodna emulsja barwy białej do kremowej Części aktywne, % ok. 47 Gęstość w temp. 20°C, g/cm 3 ok. 0.96 Rozpuszczalność w wodzie: emulguje się pH: neutralny Czas otwarty farby Jest to czas, w którym ciągle jeszcze jest możliwe przemalowanie powłoki naniesionej farby za pomocą pędzla lub wałka tak aby po wyschnięciu na powłoce nie były widoczne ślady po przemalowaniu. Czas otwarty zależy od warunków otoczenia ( temperatura, wilgotność ) oraz od rodzaju podłoża (porowate, gładkie). Ocena czasu otwartego farby: W przemyśle farb i lakierów używane są liczne techniki określania czasu otwartego farby. Jedna z metod polega na naniesieniu powłoki badanej farby na papier fotograficzny. Bezpośrednio po naniesieniu wzdłuż powłoki znaczy się dwie równoległe linie. Co określony czas (1 lub 2 minuty) powłokę farby należy przemalować w poprzek za pomocą pędzla zwilżonego testowaną farbą (w sumie 10 ruchów pędzla w obie strony). Rezultaty badania prezentuje rysunek 1. Rysunek 1. Metoda badania czasu otwartego Testowana farba nakładana jest na podłoże za pomocą aplikatora. Bezpośrednio po nałożeniu zaznaczono dwie linie wzdłuż powłoki. Co określony czas ( 1 lub 2 minuty) powłoka farby była przemalowywana w poprzek za pomocą pędzla zwilżonego testowaną farbą (w sumie 10 ruchów pędzla w obie strony ). po 3 minutach po 5 minutach po 12 minutach ROMIKSOL OTE-1 – zwiększenie odporności powłok farb na wodę Zauważono, że farby z dodatkiem preparatu Romiksol OTE-1 w ilości od 1 – 2 % na całość receptury znacznie poprawiają hydrofobowoś

Recently converted files (publicly available):