• Document: I I I. PRO MAJITELE POCíTACU: ZX-SPECTRUM, DIDAKTIK A KOMPATIBILNí
  • Size: 11.12 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 18:45:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

I I I PRO MAJITELE POCíTACU: ZX-SPECTRUM, DIDAKTIK A KOMPATIBILNí ZXS; casopis pro uživatele pocítaCl1 ZX-SPECfRUM a kompatibilních Informace o rocm'ku "'92 7.amefení: • uživatelské programy, hardware. schémata zapojení. výuka programování • rady a informace pro zacátecníky • zajímavé logické a koverzacní hry speciální rubrika pro uživatele editoru DESKTOP • grafika a její animace na SPECfRU rubrika pro uživatele disketové jednotky D 40, popr. 3.5" jednotky D80 tiskárny - typy tiskáren, vlastnosti, zapojení a jaké programy k nim robotika aneb pobyblivá hracka Hzená pocítacem ~: v roce 1992 vyjde celkem 6 císel Jak sl je predplatit? Cena jednoho císla je 14.-- Kcs. Vynásobte si pocet objednaných císel krát 14, ale respektujte pritom termíny, do kterých je nutno predplatit pHslu!né císlo, a to: 6 císel (celý rocn1k) do 15. 3.lm • 5 císel (2 až 6) do 30. 4. lm 4 císla (3 až 6) do 1. 6.lm • 3 císla (4 až 6) do 15.7. 1992. dále pak Je již nutno pockat na dalM rocn1k Nejpozdeji do tohoto data musíme obdržet predplatné. Objednávkou Je pHslušná cástka zaplacená poukázkou' typu "CO(žlutá) na naši adresu: PROXIMA. box 24. 400 21 Ústr nad Labem 2 Na druhou stranu pouUz.ky, do kolonky "zpráva pro pHjemce" napište P~EDPLATNÉ ZXM '92. 2ádnou další objednávku již není treba posílati Nezapomente napsat dplnou adresu vcetne PSC na složenku - redakce neml1že rucit za chyby vzniklé prepisováním nedplných ci necitelných adres I ___ V_príštích císlech e!:!Pravuj_em_e_:__ pocítacové plrátsrví AGHTER. BOMBER - manuál ke hre HlSOFf BAS1C - minimanuál informace o tiskárne NL 2805 • PUBLÍC DOMAIN, programová pHloha ZXM (pouze na disketách) pravidelné rubriky (trochu teorie k animaci. nové fonty a utility pro uživatele DESKTOPu •...) , soutH pro znalce SPECfRA na pokracování ZXM 211')92 OBSA!! OBSAH 2. CíSLA Místo úvodu pochvaL"!... 2 Ovládání D-40 strojovým kódem 3 Drobnosti D-40 6 Programování ncní podnik:iní 7 4CHMUSIC - hudcbní cditor 8 Uruversal program RUN 9 The UNTOUCHABLES - manuál kc hre 10 Mluvicí slovníky pro ZXS 13 Koutek pro uživatele DESKTOPu 14 Strojový kód Z-80 (trochu jinak) ·15 ZX magazín a robotika (2. díl) 18 SIM CITY (simulátor mesta) 20 Jméno Ruže (první pomoc) 24 Animace (2. díl) 26 ~ /'"' SCALEX-1 UDELEJTE }/ECO PR.O 2V/ RAT/1; - 1- ZXM 2/1992 MíSTO ÚVODU POCHV ALA V.ížcní ctcnári, jist~ jste se po p:í<lukomulÚsmu tešili, že telf už tady všeclUlo l..1cne fungovat, bude velký výber zboží za rozumné ceny a služby, které potrebujemc. Ale ono to není jcn tak jednodušc samo s sebou, ta prodavacka v kráme naproti sc stále celý dcn mrací, oprava cehokoli trvá mesíc a v dálkovém autobuse se netopí. takže clovek ctyri hOtliny mmlC (pokud ovšem hoši od CSAD práve nestávkují) ... Proto jsme rádi, když mnžeme nekoho pochválit a uk:íz..1tjako vzor. Ai si prectete následující dopis od l..ikazrúka, kterému jsme zprostredkovali n:íkup termotiskárny, urcite mi dáte l..1pravdu: když se budou takto chovat všichni prodavaci pocítacového zboží, za chvl1i náš stát predstihne životní úrovDÍ Rakousko a Švýcari od nás budou jezdit s otevrenou pusou. I Gabcfkovo tak urcite dostavíme a když ne, tak alespon splníme plán výroby betonu na 99 let. Omlouváme se tímto za neuvedení autora príspevk:u v troJcís)c ZXM 6-8191: autorem návodu ke hre Rigel's Revenge (pomsta Rigelu) je pan Patrik Rak z Prahy. Omlouváme se také predplatitelnm, kterí dostali 1. císlo opoždeue a délc, než se zacalo prodávat ve stáncích PNS. Obslužný program i samotná databáze predplatiteln totiž vznikala "za pochodu" a tak se vše neobešlo bez drobných problémn. Prejeme vám prJ)emné poctení a Gellkož toto císlo vychází 5.5.) též hezké prožití mesíce kvetna. V Liberci 3.3. 1992 V

Recently converted files (publicly available):