• Document: Spis treści. Wstęp 9. Programowanie mikrokontrolerów ADuC8xx w języku ANSI C 3
  • Size: 40.92 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:35:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spis treści Wstęp 9 1 Podstawy programowania w języku ANSI C 11 1.1 Nazwy w języku ANSI C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.1 Zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.1.2 Typy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1.3 Klasy typów zmiennych lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1.4 Modyfikatory typów zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.1.5 Klasy typów zmiennych globalnych . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.2 Operatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.2.1 Operatory selekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.2.2 Operatory arytmetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.3 Operatory jednoargumentowe - unarne . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.4 Operatory inkrementacji i dekrementacji . . . . . . . . . . . . . 20 1.2.5 Operatory relacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.2.6 Operatory logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2.7 Operatory bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2.8 Operatory przypisania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.2.9 Operator warunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.2.10 Operator rzutowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.2.11 Operator rozmiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.2.12 Operator wyliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.2.13 Priorytety operatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.3 Instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.1 Instrukcja prosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.2 Instrukcja złożona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.3 Wyrażenie logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.4 Instrukcja warunkowa prosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.3.5 Instrukcja warunkowa złożona - if, else . . . . . . . . . . . . . . 28 1.3.6 Instrukcja wyboru - switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.3.7 Instrukcja while . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.3.8 Instrukcja do - while . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.3.9 Instrukcja for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.3.10 Instrukcje skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.4 Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.4.1 Funkcje przerwań - reentrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.5 Struktury danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.5.1 Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Programowanie mikrokontrolerów ADuC8xx w języku ANSI C 3 1.5.2 Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.5.3 Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.5.4 Pola bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.6 Typy złożone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.6.1 Wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.6.2 Typy wyliczeniowe . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):