• Document: KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT
  • Size: 438.9 KB
  • Uploaded: 2018-12-06 21:01:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT 1 Dato for salg: Kattens fulle navn (inkl. oppdretternavn): Kjønn: Stambokklasse: 1 2 3 Kattens microchip nummer: Kattens fødselsdato (dd/mnd/år): Kattens rase: Kattens reg. nummer: EMS (farger, tegninger): Andre opplysninger om katten: Kattens fars navn og reg. nummer: Kattens far chip nummer: Kattens fars EMS / farge/r: Kattens mors navn og reg. nummer: Kattens mors chip nummer: Kattens mors EMS/farge/r: Opplysninger om selger: (utfylles ikke dersom det er første gang katten selges fra oppdretter) Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post: Tlf: Klubb: Stamnavn: 2 Opplysninger om oppdretter: Er selger også oppdretter av katten Ja Nei Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post: Tlf: Klubb: Stamnavn Opplysninger om kjøper: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post: Tlf: Klubb/Forbund: Land: Ansvarsfordeling /Betingelser ved salget: Kastrering: (sett kryss) Katten er ferdig kastrert før den selges, dato for kastrering: ____________ Katten er IKKE kastrert før salg, kjøper forplikter seg til å kastrere katten innen dato: ______ (begge kjønn senest ved 5 mnd alderen, kastreringspapirene sendes oppdretter, som så sender registreringspapirene til kjøper) Katten er solgt til avl, og kastreres når den taes ut av avlsprogrammet. Kjøper er registrert i Norsk Huskatt Register med eget oppdrettsnavn: _____________________________________ og oppdretter nummer : ___________________ 3 Salget inkluderer følgende: Vaksiner / Ormekur Andre avtaler: Helseattest Stamtavle Microchip Forsikring Katten holdes som sikret ute- og innekatt (kan bruke seler, ha inngjerdet kattegård og lignende) Katten får gå ute usikret. Både kjøper og selger er inneforstått med denne risikoen! Jeg er medlem av, og har registrert huskatt-oppdrett i Norsk Huskatt Register og jeg er forpliktet til å følge dette reglementet:  Ingen katter skal være yngre enn 12 uker når de taes fra mor og skal over i nytt hjem.-  Alle katter og kattunger fra deg, selges med huskattkontrakt.  Alle katter og kattunger hos deg, skal registreres i vårt huskatt register.  Alle som skal ha katt av deg, skal informeres om at dine katter er registrerte huskatter og at du er registrert huskatt oppdretter og forpliktet til å følge reglementet for dette.  Alle katter og kattunger du tenker selge til andre, skal ha hatt minst en undersøkelse hos veterinær før noen overtar katten(e).  Alle katter og kattunger fra deg, skal vaksineres, ormekures (ved behov) og microchippes før noen kjøper katten(e).  Alle katter og kattunger skal være friske når du overlater/ selger de(n) til andre, de skal heller ikke være på noen former for behandling og all medisinering skal være avsluttet og fullført innen overtakelsesdato. Dersom katten har hatt sykdommer, behandlinger eller har svakheter , så skal ny kjøper/eier informeres om dette før det er bestemt at katten skal selges/overtaes.  Du har ansvar for at de katter du avler frem og som ikke er ment å bruke i noen former for avl, blir kastrert innen kjønnsmoden alder (senest ved 5 mnd alder). Enten må du selv ordner med dette eller at du har dette som krav i din kontrakt.  Du skal informere nye eiere av kattene om farene ved at kattene får gå fritt ute. (alt fra trafikk, rovdyr og rottegift, hengning i halsbånd og lignende) 4  Den som står registrert som eier på katten, må melde inn når katten er kastrert. Vedkommende får tilsendt registreringspapirene og en kopi av evt. stamtavle ved reg. kjente foreldre.  Maksimum 1 kull p

Recently converted files (publicly available):