• Document: prawo własności intelektualnej redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz SERIA AKADEMICKA prawo własności intelektualnej Stan prawny na 31 marca 2018 r. redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-...
  • Size: 370.31 KB
  • Uploaded: 2021-02-23 10:11:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

prawo własności intelektualnej redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz SERIA AKADEMICKA prawo własności intelektualnej Stan prawny na 31 marca 2018 r. redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska SERIA AKADEMICKA Zamów książkę w księgarni internetowej WARSZAWA 2018 Stan prawny na 31 marca 2018 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne i łamanie Violet Design Poszczególne rozdziały opracowały: Joanna Sieńczyło-Chlabicz – część I: rozdz. III, VI, XI; część II: rozdz. II, VI Magdalena Rutkowska-Sowa – część II: rozdz. I, III, V, VIII, IX Zofia Zawadzka – część I: rozdz. IV, V, VII–X, XIII Monika Nowikowska – część I: rozdz. I, II, XII; część II: rozdz. IV, VII Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018 ISBN 978-83-8124-481-7 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Wykaz skrótów 19 Część I Prawo autorskie i prawa pokrewne Rozdział I Źródła prawa autorskiego. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego 31 1. Źródła prawa autorskiego 31 2. Prawo autorskie w ujęciu międzynarodowym 33 2.1. Konwencja berneńska 33 2.2. Konwencja rzymska 36 2.3. Porozumienie TRIPS 38 2.4. Traktat WIPO o prawie autorskim 39 2.5. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach 40 3. Prawo autorskie w Unii Europejskiej 42 3.1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 44 3.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 48 3.3. Dyrektywy a polskie prawo autorskie 49 3.4. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego 51 4. Prawo autorskie w Polsce 54 4.1. Prawo autorskie w ujęciu historycznym 54 4.2. Pojęcie, systemy, modele i zasady prawa autorskiego 57 4.2.1. Pojęcie prawa autorskiego 57 4.2.2. Systemy prawa autorskiego 58 4.2.3. Modele prawa autorskiego 58 4.2.4. Zasady prawa autorskiego 59 5. Literatura 61 6. Wybrane orzeczenia sądowe 62 Rozdział II Utwór jako przedmiot prawa autorskiego 64 1. Źródła prawa 64 2. Pojęcie utworu w prawie polskim 65 3. Pojęcie utworu w prawie unijnym 66 3.1. Własna intelektualna twórczość jako przesłanka uznania wytworu intelektualnego za utwór 67 6 Spis treści 4. Przesłanki uznania wytworu intelektualnego za utwór 69 4.1. Działalność twórcza (oryginalność) 69 4.1.1. Inne cechy działalności twórczej 71 4.1.2. Subiektywna nowość 72 4.2. Indywidualność

Recently converted files (publicly available):