• Document: Årsmelding Årsmelding 2013 Forside: Emil Antonsen Innhold 1 Organisasjon... 4 Årsmøtets sammensetning... 4 Komiteer og utvalg Styrets konklusjon... 5 NBF Sport AS... 6 Racing NM AS... 6 Rally
  • Size: 12.31 MB
  • Uploaded: 2021-07-22 09:21:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Årsmelding 2013 Forside: Emil Antonsen 2 Årsmelding 2013 Innhold 1 Organisasjon.................................. 4 Greta Molanders Fond..................... 30 Årsmøtets sammensetning............... 4 Årets Drivaksel................................ 30 Komiteer og utvalg............... 4 Presidentens utviklingsstipend........ 31 Bilsporttalentet................................ 31 2 Styrets konklusjon........................... 5 Årets Bilsportutøver......................... 32 NBF Sport AS.................................. 6 Racing NM AS................................ 6 8 Regnskap.......................................... Rally Norway AS............................ 6 Resultatregnskap 2013..................... 33 Balanse pr. 31.12.2013..................... 34 3 Administrasjon 7 Regnskap 2013, Noter..................... 35 Sekretariatet..................................... 8 Revisjonsberetning.......................... 36 Konsulentbistand............................. 8 Økonomi.......................................... 37 NBFs Kursvirksomhet..................... 8 Informasjon.................................... 8 9 Lisenser........................................... 38 Media............................................... 8 Reklame........................................... 38 Publikasjoner................................... 8 Engangslisenser............................... 38 Statistikker....................................... 38 4 Jenter og Bilsport........................... 10 10 Vedlegg............................................ 5 Bilsportåret 2013 12 Statistikk kåringer............................ 42 Greta Molanders Fond..................... 42 6 Møte og seksjonsaktiviteter.......... 15 Årets Bilsportutøver......................... 42 Styret............................................... 15 Bilsporttalentet................................ 42 Domsutvalget.................................. 15 Årets Drivaksel................................ 42 Appelldomstolen............................. 15 Presidentens utviklingsfond............. 42 Ferdighetsseksjonen........................ 15 Gullrattet.......................................... 43 Rallyseksjonen................................ 16 NBFs fortjenestemedalje i Gull........ 43 Kartingseksjonen............................. 17 Rapport fra Antidoping Norge.......... 44 Bilcrosseksjonen............................. 17 Rallycrosseksjonen......................... 18 Offroadseksjonen............................ 19 Dragraceseksjonen.......................... 20 Racingseksjonen.............................. 20 Driftingseksjonen............................. 21 Talentutvikling................................ 22 Miljøseksjonen................................ 24 Baneseksjonen................................. 25 Eventseksjonen................................ 25 7 Sporten i 2013................................. 27 Int. mesterskap................................. 27 Norgesmesterskap........................... 28 Norgescuper..................................... 29 3 Årsmelding 2013 1 Organisasjon 1.1 Årsmøtets sammensetning NBF består av følgende hovedorganisasjoner: Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) Norsk Motor Klubb (NMK) Norges Automobil-Forbund (NAF) Motorførerenes Avholdsforbund (MA) American Car Club of Norway (AMCAR) Årsmøtet er NBF’s høyeste organ. Til årsmøtet oppnevner hovedrorganisasjonene et antall stemmeberettigede delegater slik:

Recently converted files (publicly available):