• Document: SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NADANIA NOWEGO SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ NR 1 W PILE
  • Size: 326.03 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 13:35:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NADANIA NOWEGO SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ NR 1 W PILE Planowany przebieg: - uroczysta Msza Święta z poświęceniem sztandaru – godz. 9.00 - rozpoczęcie uroczystości na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Pile – godz. 10.30 *** Prezentacja multimedialna nt. szkoły, muzyka. Aleksandra TORZEWSKA: Witamy serdecznie wszystkich gości przybyłych na nasze szkolne święto – uroczystość nadania nowego sztandaru Zespołowi Szkół nr 1 w Pile. Również dzisiaj świętujemy Dzień Patrona i dlatego rozpocznie to spotkanie niecodzienny gość – sam Jan Brzechwa. Fragment filmu „Errata do biografii – Jan Brzechwa” – poeta wita gości. Zespół wokalny: piosenka „Witajcie w naszej szkole”. Aleksandra TORZEWSKA: Nasza szkoła – czyli dawniej Szkoła Podstawowa nr 3 – związana jest z postacią Jana Brzechwy, odkąd mieści się przy ulicy Brzozowej 4. We wrześniu 1966 roku żona poety, Janina Brzechwa, dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontowej ścianie naszego budynku. Od tego momentu szkoła nosi imię Jana Brzechwy. Zbigniew STARSZAK: Dzień 22 marca 2014 roku zapisze się w jej historii jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne pożegnanie dawnego sztandaru oraz przekazanie szkole nowej chorągwi. Aleksandra TORZEWSKA: Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Sztandary szkoły wprowadzić! ( wejście pocztów sztandarowych: 1 – z dawnym sztandarem, uczniowie ZS1 2 – z nowym sztandarem, przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru) Do hymnu państwowego! 1 HYMN (rozpoczyna zespół wokalny) Aleksandra TORZEWSKA: Po hymnie! Proszę o zajęcie miejsc. Aleksandra TORZEWSKA, Zbigniew STARSZAK, na przemian: Chcielibyśmy powitać teraz naszych wyjątkowych gości:  Witamy z radością Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Pawła Cieślika, biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.  Bardzo serdecznie witamy Prezydenta Miasta Piły – pana Piotra Głowskiego, który objął honorowym patronatem tę uroczystość.  Niezmiernie miło nam gościć Wielkopolską Kurator Oświaty, panią Dorotę Kinal.  Gorąco witamy dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile – pana Mirosława Dzieniszewskiego.  Powitajmy Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – pana Sebastiana Dzikowskiego.  Witamy serdecznie proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Pile – księdza Jerzego Worka.  Są wśród nas przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Witamy panów.  Witamy serdecznie byłych dyrektorów naszej szkoły – panią Kazimierę Salamon, która pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół nr 1 oraz pana Sebastiana Dzikowskiego, również byłego dyrektora ZS1.  Witamy też dyrektorów pilskich szkół oraz instytucji kulturalno- oświatowych.  Serdecznie witamy panią Agatę Stróżyńską-Palacz – przewodniczącą Rady Rodziców oraz przedstawicieli Rodziców.  Cieszymy się z obecności wszystkich przyjaciół, sympatyków, sponsorów oraz przedstawicieli lokalnych mediów, w tym telewizji Asta-net i Tygodnika Pilskiego, które objęły swoim medialnym patronatem tę uroczystość. Witamy.  Witamy emerytowanych nauczycieli oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1.  Wyjątkowo serdecznie witamy uczniów naszej szkoły. 2 Zbigniew STARSZAK: Nastąpi teraz uroczysty moment pożegnania dawnego sztandaru z nieaktualną już nazwą „Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile”. Trafi on na zasłużony odpoczynek na honorowym miejscu naszej szkoły. Aleksandra TORZEWSKA: Proszę o powstanie. Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 wyprowadzić. Fanfary, uroczyste wyprowadzenie sztandaru przez poczet sztandarowy. Poczet oddaje sztandar wybranym uczniom i powraca. Zbigniew STARSZAK: Za chwilę powitamy nowy sztandar Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile. Zapraszam Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pile – panią Magdalenę Michalską. Pani Dyrektor zaprasza p. K. Salamon, p. S. Dzikowskiego. Aleksandra TORZEWSKA: Baczność ! Poczty sztandarowe do przyjęcia sztandaru wystąp! Poczet sztandarowy Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru (z nowym sztandarem) oraz poczet uczniów stają naprzeciwko siebie, bokiem do widowni. Przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru: “Pani Dyrektor, w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazuję ten sztandar Zespołowi Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile jako symbol najwyższych wartości – honoru i poszanowania ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do pat

Recently converted files (publicly available):