• Document: NÁVOD K OBSLUZE PRO VLASTNÍKY
  • Size: 7.71 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 08:47:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

R 15 DISCOVERY SPORT 20 d NÁVOD K OBSLUZE PRO VLASTNÍKY ite im e rL ov R nd La ar gu Ja © Číslo dílu publikace LRL 31 01 63 153 L Úvod O TOMTO NÁVODU Co nejdříve si pečlivě prostudujte veškerou uživatelskou dokumentaci, která byla dodána s vozidlem. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace obsažené v této příručce se vztahují na všechny verze vozidla a volitelnou výbavu, přičemž některá nemusí být ve vašem vozidle nainstalována. Vzhledem k uzávěrkám pro tisk může návod obsahovat informace o některých funkcích či prvcích dříve, než budou dostupné. 15 Volitelná výbava, hardware a software vozidel jsou vždy navrženy pro konkrétní trh, na kterém má být vozidlo oficiálně prodáno. Bude-li vozidlo zaregistrováno nebo využíváno 20 v jiné zeměpisné oblasti, pravděpodobně bude vyžadovat úpravy zajišťující splnění místních požadavků. Společnost Jaguar Land Rover Limited není odpovědná za žádné d náklady, které budou spojeny s takovými modifikacemi. Může dojít k ovlivnění záručních ite podmínek. Informace obsažené v této příručce byly správné v době předání do tisku. Následné im konstrukční změny vozidla mohou vyžadovat pozdější vydání dodatku, který bude přiložen k dokumentaci vozidla. Dodatečné aktualizace budou rovněž uveřejněny na internetových rL stránkách společnosti Land Rover na adrese: www.ownerinfo.landrover.com. e Z důvodu dalšího rozvoje si vyhrazujeme práva na změny technických údajů, ov konstrukčního provedení nebo vybavení kdykoliv bez předchozího upozornění a bez vzniku dalších závazků. Tuto publikaci nebo její část nelze reprodukovat ani překládat R bez našeho souhlasu. Za chyby a opomenutí neneseme odpovědnost. nd SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODU La Bezpečnostní varování vysvětlují postup, který je nutné provést přesně, nebo podávají informace, jež je třeba velmi pozorně zvažovat, aby se předešlo ar úrazu osob. Výstrahy vysvětlují postup, který je nutné provést přesně, nebo podávají informace, gu jež je třeba velmi pozorně zvažovat, aby se předešlo poškození vozidla. Ja Tento symbol recyklace označuje položky, které je třeba bezpečně zlikvidovat, aby se zabránilo zbytečnému znečištění životního prostředí. © Tento symbol označuje položky, které je třeba zlikvidovat správným způsobem, protože obsahují škodlivé látky. S dotazy týkajícími se ekologické likvidace se obraťte na dealera, autorizovaný servis nebo místní úřady. Tento symbol označuje funkce, které smí nastavit, deaktivovat nebo aktivovat dealer nebo autorizovaný servis. © Jaguar Land Rover Limited 2014. Všechna práva vyhrazena. 2 R Úvod INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA V tomto návodu jsou umístěny kódy QR, které po naskenování pomocí aplikace pro telefon typu Smartphone připojí telefon k příslušným instruktážním videozáznamům. Poznámka: Videozáznamy lze nejlépe sledovat pomocí vysokorychlostního internetu nebo připojení k síti 4G. 15 20 d ite im e rL ov R nd La ar gu Ja © 3

Recently converted files (publicly available):