• Document: DANIEL GLATTAUER GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE
  • Size: 88.53 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 09:51:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

gyogyir to?rdelt 4/20/10 4:08 PM Page 3 DANIEL GLATTAUER GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE @ PARK KÖNYVKIADÓ gyogyir to?rdelt 4/20/10 4:08 PM Page 4 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Daniel Glattauer: Gut gegen Nordwind, Goldmann, 2008 Fordította Kajtár Mária Minden jog fenntartva. A könyv vagy annak részlete semmilyen formában – elektronikus, mechanikus úton vagy fénymásolatban – sem közölhetô a kiadó elôzetes írásbeli engedélye nélkül. Copyright © by Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2006 Hungarian translation © 2010 Kajtár Mária Magyar kiadás © 2010 Park Könyvkiadó, Budapest Szerkesztette Lendvay Katalin Felelôs szerkesztô Szalay Marianne Mûszaki szerkesztô Mezô Zsuzsa A borítót tervezte Gerhes Gábor A belsô oldalakat tervezte és tördelte Köböl Vera gyogyir to?rdelt 4/20/10 4:08 PM Page 117 Másnap Tárgy: Mia! Halló, Leo, az éjszaka megtaláltam. Természetesen Mia az! Igen, ô! Leo és Mia – de szépen hangzik! Figyeljen ide, Leo: Mia 34 éves, gyönyörû, tornatanárnô, hosszú lábú, az alakja fantasztikus, egy deka súlyfölösleg sincs rajta, kreol bôrû, fekete hajú. Egyetlen hibája: vegetáriánus. De ha valamirôl azt mondják neki, hogy „ez tofu”, akkor a húst is megeszi. Nagyon olvasott, nagyon mûvelt, vidám, mindig fel van dobva. Szóval, ô álmainak az asszonya! És szingli. Össze- ismertessem magukat? Másfél óra múlva Vá: Emmi, Emmi, Emmi! Ismerem ezeket a hosszú lábú „Miá- kat”. A kishúgom gyakorlatilag minden héten bemutat egyet. Ismerem a divatlapokat, amelyek tele vannak mo- dellekkel „à la Mia”, 0,0 százalék súlyfölösleg, egyik szebb, mint a másik. És mind szinglik. És tudja, miért, kedves Emmi? Mert szeretnek szinglik lenni! És mert egy darabig még azok is akarnak maradni. Továbbá: nem akarom letörni a lelkesedését, kedves „kül- világi” Emmi. De pillanatnyilag semmi kedvem egy ilyen álom-Miát megismerni. Nagyon elégedett vagyok az életem- mel. Ennek ellenére köszönöm a fáradozását. Egyébként a húgom szeretettel üdvözli. Szerinte ne köves- sem el azt a hibát, hogy találkozom magával. Szó szerint: „Ha találkoznátok, az a végét jelentené a kapcsolatotok- nak. Márpedig ez a kapcsolat hihetetlenül jót tesz neked.” Szép napot, Leo Két óra múlva @ Re: Rendben van, Leo, a találkozásunk még várhat, már hozzá- szoktam ehhez az állapothoz. Még türelmes embert farag 117 gyogyir to?rdelt 4/20/10 4:08 PM Page 118 @ belôlem. Nagyon tetszik, amit a húga gondol rólunk. De miért olyan biztos benne, hogy a kapcsolatunk végét jelen- tené egy találkozás? Mit gondol, maga vagy én fejezném be? És még valamit, Leo. A tegnap esti e-mailjében megint meg- említette, hogy „boldog a házasságom”. És vajon miért tette idézôjelbe a „boldog házasságomat”? Ez azt a látsza- tot kelti, mintha üres szóvirággá akarná lealacsonyítani, amihez gúnyos felhang illik. Ugye tudja, mire célzok? És akkor most Miáról. Ebben az ügyben tökéletesen félre- értett. Mia nem olyan, mint a divatlapok kihívó szépségei. Mia igazi minôségi nô. És teljesen véletlenül csúszott bele a szingliségbe, ami nála a tipikus fiatalkori félresiklás kö- vetkezménye. Az ember 19 évesen megismer egy pasit, aki kívül Adonisz, egy tesztoszteronbála, egy fantasztikus szexerômû, vonzó kiszerelésben. Belül viszont kong az ürességtôl, különösen az agy tájékán. Két zaklatott év telik el várakozással és reménykedéssel, mire a pasi végre egy- általán mond valamit. És ezzel vége is a varázslatnak. Az ember 21 éves – és természetesen megint megismer- kedik egy szintén szépen adjusztált ajándékcsomaggal. Mire azt gondolja: a rohadt életbe, ezúttal biztosan több van belül. De nincs. Újabb kísérlet. És ebbôl lassacskán kialakul egy klasszikus asszonysors: a nô azt hiszi, hogy mindig ugyanazt a típust kell választania, csak hogy kor- rigálja „elsô tévedését”. De minden további tévedés után még jobban kötôdik ehhez a típushoz. Mia esetében az egyik férfi

Recently converted files (publicly available):