• Document: Makroekonomie I. Saldo státního rozpočtu. Skutečné saldo státního rozpočtu. Saldo státního rozpočtu. Strukturální saldo rozpočtu
  • Size: 175.5 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 16:07:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

11.5.2015 Saldo státního rozpočtu skutečné = skutečné příjmy rozpočtu – skutečné výdaje Makroekonomie I strukturální – ekonomika pracuje na potenciálním produktu – závisí na volném rozhodnutí vlády (tzv. diskreční x diskrétní politika) cyklické – důsledek cyklického kolísání ekonomiky – je-li ekonomika pod potenciálním produktem, začnou působit Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. vestavěné stabilizátory, vzniká cyklický deficit Katedra ekonomiky – je-li ekonomika nad potenciálním produktem, vzniká cyklický přebytek – rozdíl mezi skutečným a strukturálním Saldo státního rozpočtu Skutečné saldo státního rozpočtu Skutečné saldo státního rozpočtu (BS) Saldo BS zjistíme tak, že od skutečných příjmů Strukturální saldo rozpočtu (BSx) odečteme vládní nákupy statků a služeb a vládní transferové platby. Cyklické saldo státního rozpočtu (BScykl.) BS = Ta + tY - G - TR Příjmy: autonomní daně (Ta), důchodové daně (tY) Výdaje: vládní nákupy statků a služeb (G) vládní transferové platby (TR) Strukturální saldo rozpočtu Saldo cyklického rozpočtu Saldo BSx zjistíme tak, že vypočteme nejprve Saldo (BScykl.) zjistíme tak, že od skutečného příjmy, které by státní rozpočet hypoteticky salda rozpočtu odečteme strukturální saldo získal, pokud by ekonomika byla na svém rozpočtu. potenciálním produktu. Od takto zjištěných BScykl. = BS - BSx příjmů pak odečteme vládní nákupy statků a služeb a vládní transferové platby. BSx = Ta + tYx - G - TR 1 11.5.2015 Základní vztah salda rozpočtu Příklad Sledovaná ekonomika se nachází v recesi a byly Skutečné saldo = strukturální + cyklické pro ni zjištěny následující údaje: vytvořený hrubý domácí produkt je 2100, vláda vydala transferové platby 600 a za statky a služby 300. BS = BSx + BScykl. V podobě autonomních daní vláda vybrala 380. Sazba daně byla stanovena ve výši t = 0,27 (27 %). Potenciální produkt, který by ekonomika mohla dosáhnout je 2900. Úkoly Dáno: Zjistit: Y = 2100 1) saldo skutečného rozpočtu TR = 600 2) saldo strukturálního rozpočtu G = 300 Ta = 380 3) saldo cyklického rozpočtu t = 0,27 Yx = 2900 1) saldo skutečného rozpočtu 2) saldo strukturálního rozpočtu Východisko – vzorec: Východisko – vzorec: BS = Ta + tY - G - TR BSx = Ta + tYx - G - TR BS = 380 + 0,27 x 2100 - 300 - 600 BSx = 380 + 0,27 x 2900 - 300 - 600 BS = 47 BSx = 263 2 11.5.2015 3) saldo cyklického rozpočtu

Recently converted files (publicly available):