• Document: ORLEN PLATINUM KENŐANYAGOK, AZ INTER CARS KÍNÁLATÁBAN!
  • Size: 5.73 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 10:05:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2018 I 4 XVIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HAVONTA MEGJELENŐ JÁRMŰTECHNIKAI FOLYÓIRAT AUTOTECHNIKA.HU ORLEN PLATINUM KENŐANYAGOK, AZ INTER CARS KÍNÁLATÁBAN! EDITORIAL NE VÁRD A MÁJUST… DR. NAGYSZOKOLYAI IVÁN főszerkesztő …készülj a hosszú „télre”, mert hosszú lesz a „tél”, én azt be vágó bővebb rendelet, szabályozás, az alkalmazható. Mi hiszem – kissé módosítva Bródy János közismert, 50 évvel éltünk ezzel a lehetőséggel. ezelőtt írt dalszövegét, vizsgaügyben (is) ide illenek sorai. Az irányelv sok esetben nem tud háttérként meghivatkozni Alig három hét és az EU-harmonizált műszaki vizsga elő- pl. ISO-szabványt; ahol ez nincs, ott a meglévő gyakorlat- írások hatályba lépnek Európa-szerte. Nálunk módosult az ra hivatkozik. Néhány területen a mérési feltételeket teljes ER, az MR, valamint a 77-es, és ide-oda „pottyantva” még szigorral előírja, például fékezésvizsgálati terheléseknél, de néhány nem elhanyagolható előírás. Mint tudjuk, az ER az nem mondja meg a végrehajtás módszerét. Ez nem az irány- „5-ös”, az MR a „6-os”, a 77-es pedig a környezetvédelmi elv, sőt nem is a nemzeti szabályozás ügye, mindenki oldja rendelet. A módosításokat a 2/1998. (II. 5.) NFM közlekedési meg, ahogy tudja. Sajnos találunk olyan követelményeket tárgyú miniszteri rendelet tartalmazza, melyek a jogharmoni- is, melyek nem életszerűek – magyarul nem teljesíthetőek – zációt szolgálják. egy vizsgán. Ezzel rákényszerülnek a vizsgahelyek, volt már A dolgok története akár egy évtizedre is visszanyúlik, hiszen ilyen, hogy ügyeskedjenek. Az irányelv és a hazai harmoni- EU-munkabizottságok, magyar képviselő közreműködésével, zált előírás hagy maga után fehér foltokat, például motorke- hosszan dolgoztak rajta. Mint hallottuk, nagyon különböző el- rékpár, quad, moped, mopedautó, trike vizsgáztatásban, ahol képzelések kerültek napirendre, merész újítások, új vizsgála- bővebb útmutatás is elkelt volna. ti módszerek. Szépen, lassan kigyomlálták ezeket és maradt Tettünk hozzá mi is „bővítményeket”. A lengéscsillapítás vizs- az, ami 2014. április 3-án jelent meg: „Az Európai Parla- gálata – az irányelv nem írja elő – a mi gyakorlatunkban már ment és a Tanács 2014/45/EU irányelve a gépjárművek és polgárjogot nyert, folytatjuk az eddigi gyakorlatot. Előírtuk a pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról”. Ehhez társult, fékfolyadék forráspont megállapítást, illetve minősítését (meg- aznapi közzététellel a 2014/47/EU irányelv az Unió területén lehetősen szigorúra véve). Mint arról írtunk, ez mindösszesen közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmassá- komplexebb feladat, mint az az első megközelítésben látszik. gának közúti műszaki ellenőrzéséről. Ez utóbbi vizsgálati A görgős fékerőmérés adatkiértékelése, a hatásosságé, tételeiben nagyban hasonlít a 45-ösökhöz. évtizedek óta a hazai gyakorlat vitatott tétele. Az EU a teljes Azt is lehetett tudni, hogy az EU elvárja (előírta), miszerint járműre vonatkoztatott lefékezettséget ajánlja (írja elő), és a nemzeti harmonizált rendeletnek 2017. május 20-ával kell ezt a rögzítőfék esetében is érvényessé teszi. Az (E)FT megjelennie és 2018. május 20-án kell életbe lépnie. A mi szervofékes mérésnél helytelen eredményt ad, feleslegesen rendelettervezetünk ugyan elkészült 2017 tavaszán, de csak bonyolult, de eltörlését visszalépésnek ítéli a rendeletalkotó. 2018. február 5-én jelent meg. A vita erről még lapzártakor is tart. Ebből nem lesz május Az EU-irányelv – bárki olvashatta a megjelenéskor magya- 20-ra fékszoftver. Az irányelv preferálja, mi mereven elzár- rul – megfelel az irányelv „műfajának”: Valóban iránymutató, kózunk a lapfékpad használatától. Mi az alapja, hogy ezt mi számos helyen elnagyolt, többnyire nem konkrét. Készítői megengedhetjük magunknak? Sok járműtípus vizsgálatát valószínűleg úgy gondolták, hogy végrehajtási utasítás leegyszerűsíti. Egy sorom maradt, hogy az állókerekes szintre már a nemzeti közlekedési hatóságok fogják or- rögzítőfék vizsgálati „hungarikumot” még megemlítsem. H

Recently converted files (publicly available):