• Document: 520. Instrukcja Administratora. ADI GLOBAL DISTRIBUTION
  • Size: 751.37 KB
  • Uploaded: 2018-12-06 17:29:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Administratora ADI GLOBAL DISTRIBUTION www.adiglobal.com/pl Ultrak Security Systems Sp. z o.o Lubieszyn 8 72-002 Dołuje k/Szczecin Tel: 91 485 40 60-79 Fax: 91 485 40 80 Biuro handlowe: Ul.OdrowąŜa 15 03-310 Warszawa Tel. 22 814 53 46-47 Fax: 22 814 53 87 SPIS TREŚCI Wstęp 1 Rozdział 1: Klawiatury 2 Klawiatura Galaxy Mk7/KeyProx 2 UŜywanie klawiatury/Keyprox 2 Galaxy KeyProx – CP038 6 Wstęp 6 Działanie 6 Typy kart 6 Procedura automatycznego wczytywania karty 6 Galaxy TouchCenter – CP040 7 Rozdział 2: Kontrola dostępu 9 Kontrola dostępu oparta o grupy 9 UŜytkownicy i szablony dostępu 9 Harmonogramy czasowe 9 Czytnik MicroMax – MX11/03 10 Rozdział 3: Działanie systemu 11 Opcje Menu 11 Wprowadzenie 11 Menu Pełne 11 Szybkie Menu 11 Dostęp do Menu 12 Bezpośredni wybór opcji 12 Sekwencyjny wybór opcji menu 12 Automatyczne wyłączenie menu 12 Rozdział 4: Opcje załączania 13 Załączanie systemu za pomocą kodu PIN 13 Pełne załączenie 13 Częściowe załączenie 14 Przerwanie procedury załączenia 14 Wyłączanie systemu za pomocą kodu PIN 14 Opcje załączania przy pomocy linii typu Klucz 14 Załączanie systemu przez linię typu Klucz 14 Wyłączanie systemu przez linię typu Klucz 14 Opcje załączania przy pomocy karty/breloka 15 Załączanie systemu za pomocą karty zbliŜeniowej 15 Wyłączanie systemu za pomocą karty zbliŜeniowej 15 Kasowanie alarmów i reset systemu po alarmie 15 Anulowanie awarii i stanów sabotaŜu 16 Załączanie 16 Rozdział 5: Opcje Menu 11 – 19 19 Opcja 11 — Omiń Linie (Szybkie Menu Opcja 0) 19 Opcja 12 — Załączenie czasowe 21 Opcja 13 — Załączenie części 21 Opcja 14 — Załączenie wymuszone (Szybkie Menu - Opcja 1) 21 Opcja 15 — GONG (Szybkie Menu - Opcja 2) 21 Opcja 16 — Załączenie szybkie 21 Opcja 17 — Załączenie ciche - części 22 Opcja 18 — Załączenie "Dom" 22 Opcja 19 — Załączenie całości 22 Rozdział 6: Opcje informacyjne 23 Opcja 21 — Wyświetl linie (Szybkie Menu - Opcja 3) 23 Opcja 22 — Wyświetl rejestr (Szybkie Menu - Opcja 4) 23 Opcja 23 — System 24 Opcja 24 — Drukuj (Szybkie Menu - Opcja 5) 25 Opcja 25 — Rejestr kontroli dostępu 26 Rozdział 7: Testowanie systemu 28 Opcja 31 — Test chodzony (Szybkie Menu - Opcja 6) 28 Opcja 32 — Wyjścia 30 Rozdział 8: Opcje modyfikacji 31 Opcja 41 — Czas/Data (Szybkie Menu - Opcja 7) 31 Opcja 42 — Kody (Szybkie Menu - Opcja 8) 31 Opcja 43 — Czas letni (Szybkie Menu - Opcja 9) 42 Opcja 44 — Śledzenie 42 Opcja 45 — Sprawdzenie Zegara 43 Opcja 46 — Omiń Grupę 45 Opcja 47 — Dostęp Zdalny 46 Opcja 48 — Autoryzacja 51 Dodatek A: Biblioteka 53 Dodatek B: Kody zdarzeń SIA oraz Contact ID 56 Dodatek C: Struktura zdarzenia SIA

Recently converted files (publicly available):