• Document: Personvogn Transmission Undervisningsbanken Erhvervsskolernes forlag Munkehatten : Odense SØ Telefon Telefax Internet Copyright Illustrationer i
  • Size: 6.2 MB
  • Uploaded: 2021-01-13 21:14:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Personvogn Transmission Undervisningsbanken Erhvervsskolernes forlag Munkehatten 28 Indholdsfortegnelse 5220: Odense SØ Telefon 63 15 17 00 Transmission generelt........................................................................................... 3 Telefax 63 15 17 33 E-mail ef@ef.dk Kobling................................................................................................................ 13 Internet www.ef.dk Gearkasse .......................................................................................................... 27 Automatisk gearkasse ........................................................................................ 49 Copyright Drivaksler............................................................................................................ 59 Illustrationer i form af fotos, tegninger mv., som indgår som Differentiale......................................................................................................... 61 en integreret del af et af Undervisningsbankens objekter, Mekanisk spærredifferentiale.............................................................................. 69 må ikke benyttes i anden Elektronisk spærredifferentiale........................................................................... 73 sammenhæng. Ved tvivlsspørgsmål – kontakt Torsen-differentiale............................................................................................. 79 Erhvervsskolernes Forlag. Firhjulstræk generelt........................................................................................... 85 Undervisningsbanken Udmåling og reparation - Transmission............................................................ 101 Denne bog er produceret ved hjælp af Erhvervsskolernes Forlags Undervisningsbank: www.undervisningsbanken.dk. I undervisningsbanken kan man sammensætte kapitler til bøger. Således kan en lærer nu blive redaktør og danne sit eget målrettede undervisningsmateriale. Forord Transmission generelt Transmission generelt Transmissionsteori tilgodese ovenstående behov samt give lavt brændstofforbrug med optimal forbrænding af Kræfter hensyn til miljøet og et lavt støjniveau i kabinen. Et køretøj skal kunne sætte i gang, køre med lil- le hastighed, trække op ad bakke, køre med stor hastighed osv. Udvekslingsforhold Motorkonstruktionen gør, at trækevnen - drej- To lige store tandhjul i indgreb med hinanden ningsmomentet - er størst ved et bestemt omdrej- vil have samme omdrejningstal. ningstal. at001-02.cdr Er tandhjulenes tandantal forskellige, vil det mindste tandhjul få højere omdrejningstal end det store. at001-03.cdr at001-01.tif VOLVO Effekt- og momentdiagram, Volvo B 6304 F Uden udveksling vil det kræve en enorm motor til at udvikle den nødvendige igangsætnings- kraft. Ved hjælp af gearkassen og differentialet skabes forskellige udvekslingsforhold - gear - der kan © Industriens Forlag at001. ti. 94 11 24 3 Transmission generelt Eksempel Drejningsmoment og udvekslings- Det lille tandhjul har seks tænder og er det dri- vende tandhjul. Det store tandhjul har 12 tæn- forhold der og er det drevne tandhjul. Den drevne aksels drejningsmoment Md er af- hængig af udvekslingsforholdet mellem det dri- Udvekslingsforhold - Formel vende og det drevne tandhjul. Drevne hjuls tandantal U= Drivende hjuls tandantal U = 12:6 = 2:1 (»to til en«) Det drivende tandhjul vil dreje to gange rundt, hver gang det drevne hjul drejer en gang. A B Drejningsmoment Ved drejningsmoment forstås den kraft, en aksel drejer med. Eksempel Spændes en bolt med en nøgle, bliver drejnings- at001-04.cdr momentet - altså den kraft, bolten drejes med - lig med »kraft gange arm«. Eksempel 1 Kraft Udvekslingsforholdet er 1:1.

Recently converted files (publicly available):