• Document: Chromatyna struktura i funkcja
  • Size: 2.93 MB
  • Uploaded: 2018-12-06 19:24:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Chromatyna – struktura i funkcja dr hab. Marta Koblowska dr Rafał Archacki http://www.accessexcellence.org/AB/GG/nucleosome.html GENETYKA FRIEDRICH MIESCHER (1844-1895) W 1869 roku wyizolował z jąder komórkowych „nukleinę”, DNA związany z białkami. Jako pierwszy zidentyfikował DNA jako odrębny związek chemiczny. PHOEBUS AARON THEODOR LEVENE (1869-1940) Pokazał, że DNA zbudowany jest z nukleotydów, a każdy nukleotyd składa się z grupy fosforanowej połączonej z cukrem deoksyrybozą, a ta z kolei związana jest z zasadą azotową. Wykazał, ze są 4 typy zasad azotowych: adenina (A), guanina (G), cytozyna (C) i tymina (T). W 1938 roku zaproponował model budowy łańcucha DNA: polimer zbudowany z powtarzających się jednostek - tetranukleotydów Erwin Chargaff (1905-2002) jako pierwszy dokładnie ocenił zawartość poszczególnych nukleotydów w DNA A T G C grasica 1.7 1.6 1.2 1.0 cielęca śledziona A=T 1.6 1.5 1.3 1.0 wołu drożdże 1.8 1.9 1.0 1.0 G=C Bacillus 1.1 1.0 2.6 2.4 Tuberc. 1949 r Francis Crick i James D. Watson w 1953 r. odkryli podwójną helisę DNA na podstawie zdjęć krystalografii rentgenowskiej wykonanych przez Rosalind Franklin i Maurice’a Wilkinsa Metalowy model podwójnej helisy DNA zbudowany przez Watsona i Cricka koniec 5’ koniec 3’ DNA to nierozgałęziony polimer zbudowany z monomerycznych podjednostek- nukleotydów koniec 3’ koniec 5’ http://www.accessexcellence.org/AB/GG/ Podwójna helisa DNA http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch3B3.htm EPIGENETYKA zajmuje się dziedzicznymi zmianami funkcji genów, które zachodzą niezależnie od zmian w sekwencji DNA Definicje epigenetyki Transcription •Dosłownie, epigenetyka oznacza coś „ponad” lub „na” genetyce Epigenetic Silencing Szeroka definicja: Jako epigenetyczna jest określana każda potencjalnie stabilna lub dziedziczona zmiana w ekspresji genów która nie obejmuje zmian w sekwencji DNA - Definicja ta obejmuje interferencję RNA i działanie prionów Najczęściej stosowana definicja: Informacja epigenetyczna oznacza informację zawartą poza sekwencją DNA, ale w obrębie chromatyny (chromosomów) The Plant Cell, Teaching Tools in Plant Biology Historycznie słowa „epigenetyka” używano do opisania zjawisk, które nie podlegały prawom genetycznym. Conrad Waddington – definicja epigenetyki (1942) - oddziaływania pomiędzy genami i produktami tych genów, decydujące o powstaniu fenotypu Zjawiska epigenetyczne odpowiedzialne są za zmiany, które w trakcie rozwoju organizmów wielokomórkowych prowadzą do powstania z pojedynczej komórki macierzystej (zygoty) zróżnicowanych komórek organizmu Komórka A ? około 30 000 > 200 Komórka Komórka genów zdeterminowana Komórka B rodzajów macierzysta komórek. Taki sam ? ? genom ? Komórka C http://blogs.discovermagazine.com/loom/2004/11/03/the-morula-solution/#.UkvYkxDkzQM

Recently converted files (publicly available):