• Document: PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM I RUCHOMYM
  • Size: 639.99 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:15:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kwiecień 2013r. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARMAX ul. Nowowiejska173 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274 99 22 mobile: 601 063 690 (pieczęć) e-mail: armax@o2.pl Przedmiot opracowania: PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM I RUCHOMYM BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26 Adres: Bieruń; gmina Bieruń dz. nr ewid. 229/26 Inwestor: Gmina Bieruń ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń Projektanci: Nr uprawnień: Data: Podpis: Projektował: Upr. architektoniczne Zbigniew Doktór 04.2013 r. 227/KL/72 Opracował: Dariusz Celuch 04.2013 r. Spis treści 1. Dane ogólna. ....................................................................................................................... 4 1.1. Inwestor. .......................................................................................................................... 4 1.2. Inwestycja. ....................................................................................................................... 4 1.3. Jednostka projektowa. ..................................................................................................... 4 1.4. Przedmiot opracowania. .................................................................................................. 4 1.5. Podstawa opracowania. ................................................................................................... 4 2. Materiały projektowe. ......................................................................................................... 5 3. Zestawienie powierzchni..................................................................................................... 5 4. Opis technologiczny. ........................................................................................................... 6 4.1. Dane ogólne. .................................................................................................................... 6 4.2. Opis pracy kuchni. ........................................................................................................... 6 4.2.1. Dostawa i magazynowanie surowca. ........................................................................... 6 4.2.2. Przygotowanie surowców. ........................................................................................... 7 4.2.3. Obróbka termiczna. ..................................................................................................... 7 4.2.4. Przygotowanie potraw zimnych. ................................................................................. 8 4.2.5. Zmywalnia naczyń kuchennych. ................................................................................. 8 4.2.6. Ekspedycja posiłków. .................................................................................................. 8 4.2.7. Mycie naczyń stołowych. ............................................................................................ 8 4.2.8. Usuwanie odpadków konsumenckich. ........................................................................ 8 4.2.9. Utrzymanie czystości. .................................................................................................. 9 4.2.10. Pomieszczenie socjalne. .............................................................................................. 9 4.3. Ustalenia technologiczne................................................................................................. 9 4.3.1. Czas pracy kuchni. ....................................................................................................... 9 4.3.2. Pracownicy. ............................................................................................................... 10 5. Wytyczne branżowe. ......................................................................................................... 10 5.1. Wytyczne budowlane. ................................................................................................... 10 5.2. Wytyczne dla wentylacji i CO. ..................................................................................... 11 5.3. Wytyczne dla instalacji wod kan. .................................................................................. 11 5.4. Wytyczne dla instalacji elektrycznej.

Recently converted files (publicly available):