• Document: Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:
  • Size: 17.83 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 13:27:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: „Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych”. Praca zbiorowa pod redakcją: Mieczysława Bąka, Przemysława Kulawczuka i Anny Szcześniak Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące publikacji należy kierować pod adres wydawcy: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel.: (22) 630 98 01-04, faks: (22) 826 25 96 e-mail: iped@kig.pl, www.iped.pl Autorzy: Mieczysław Bąk Paulina Bednarz Marta Danielczuk Przemysław Kulawczuk Anna Szcześniak Projekt okładki i opracowanie graficzne publikacji: Piotr Michalik Korekta: Małgorzata Tymorek Skład i druk: www.rytter.pl Warszawa, 2011 ISBN: 978-83-62556-03-8 Elektroniczna wersja publikacji dostępna na stronach: http://www.iped.pl http://przeznaukedobiznesu.pl Projekt „Przez NAUKĘ do BIZNESU” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. © Copyright by: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.” 2 Spis treści Wstęp 7 Rozdział 1 Paulina Bednarz Typowe modele biznesowe w nauce zarządzania 9 1.1.Charakterystyka cech modelu biznesowego 9 1.2.Typowe modele biznesowe przedsiębiorstw – czynniki wyróżnienia 14 1.3.Charakterystyka głównych modeli typowych 18 1.4.Typowe a innowacyjne modele biznesowe 22 Rozdział 2 Anna Szcześniak Innowacyjne modele biznesowe 25 2.1.Charakterystyka innowacyjnego modelu biznesowego 25 2.2.Czynniki trwałości modelu innowacyjnego 27 2.3.Czynnik ludzki w modelu innowacyjnym 29 2.4.Trudności we wdrożeniu innowacyjnego modelu biznesowego i sposoby ich pokonywania 30 2.4.1.Trudności finansowe i sposoby ich pokonywania 31 2.4.2.Trudności związane z brakiem zasobów i sposoby ich pokonywania 32 2.4.3.Trudności organizacyjne, prawne i menedżerskie oraz sposoby ich pokonywania 33 2.5.Dojrzały innowacyjny model biznesowy – charakterystyka 34 Rozdział 3 Anna Szcześniak Modele biznesowe spółek technologicznych – analiza empiryczna praktycznych przypadków 37 3.1.Modele biznesowe spółek technologicznych 38 3.1.1.Model eksploatacji niszowej Sonel Sp. z o.o., Gdańsk 38 3.1.2.Model odkrywania nisz Aquapack Hydrogel Technology, Kraków 39 3.1.3.Model komercjalizacji idei - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM Sp. z o.o., Łódź 40 3.1.4.Model komercjalizacji idei FP Instruments Spółka z o.o., Gliwice 42 3.1.5.Model komercjalizacji idei Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „Immunolab” Sp. z o.o., Gdynia 43 3.1.6.Model technologicznego podporządkowania rynku Read-Gene S.A., Szczecin 44 3.1.7.Model odkrywania rynków Apeiron Synthesis Sp. z o.o., Wrocław 45 3.1.8.Model komercjalizacji usług eksperckich BioCentrum Sp. z o.o., Kraków 47 3.1.9.Model odkrywania innowacji Smartpol, Gliwice 49 3.1.10.Model rozwiązania kluczowego problemu Polidea Sp. z o.o., Warszawa 50 3.1.11.Kompleksowy model komercjalizacji idei oraz zagospodarowania potencjałów uczelni AVIACOM.PL Sp. z o.o., Ostrołęka 51 3.1.12.Kompleksowy model odkrywania rynków oraz komercjalizacji usług eksperckich EMT SYSTEMS, Gliwice 52 3 3.2.Modele biznesowe spółek związanych z branżą IT/przetwarzaniem informacji 54

Recently converted files (publicly available):