• Document: LEERWERKBOEK BIOLOGIE VOOR JOU BIOLOGIE VOOR DE ONDERBOUW VMBO-BK
  • Size: 4.93 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 17:18:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2a AUTEURS : LEERWERKBOEK BIOLOGIE VOOR JOU BEN WAAS GERARD SMITS ARTEUNIS BOS ONNO KALVERDA LEERWERKBOEK BIOLOGIE VOOR JOU BIOLOGIE VOOR DE ONDERBOUW VMBO - BK · 2a · VMBO - BK ISBN 978 90 345 4776 7 9 789034 547767 507155 507155_OM.indd 1 16-02-2009 11:27:03 2a LEERWERKBOEK BIOLOGIE VOOR JOU BIOLOGIE VOOR DE ONDERBOUW VMBO - BK AUTEURS GERARD SMITS BEN WAAS ARTEUNIS BOS ONNO KALVERDA ZESDE DRUK MALMBERG ’S - HERTOGENBOSCH WWW. BIOLOGIEVOORJOU . NL 507155 BVJ Voorwerk.indd 1 09-12-2008 14:48:51 Voorwoord Dit boek is deel 2A van Biologie voor jou. BASISSTOF Het is een leerwerkboek. In de basisstof staan teksten en afbeeldingen Je gebruikt het om de lesstof te leren en die je moet gaan lezen. om de opdrachten te maken. Je leest de basisstof door. Blader het boek maar eens door. Je komt dan vanzelf opdrachten tegen. Je ziet dan hoe het in elkaar zit. Deze opdrachten maak je in dit leerwerkboek. Bij dit boek horen een antwoordenboek en Als je de opdrachten hebt gemaakt, lees je weer een internetsite (www.biologievoorjou.nl). verder in de tekst. Aan het einde van elke basisstof staat een korte samenvatting: Om te onthouden. WERKEN MET BIOLOGIE VOOR JOU Met die samenvattingen kun je je goed De onderwerpen in dit boek noemen we voorbereiden op een proefwerk. thema’s. Met de Test jezelf die daarna volgt, kun je Elk thema begint met een inleiding. nagaan of je alles ‘kent en kunt’ wat in de Hierin lees je wat je in het thema leert. samenvatting staat. Elk thema bestaat verder uit: En of je klaar bent voor het proefwerk. – Basisstof; De Test jezelf kun je nakijken met het – Extra basisstof; antwoordenboek. – Verrijkingsstof. De Test jezelf kun je ook maken op de Hoe je met deze onderdelen moet werken, internetsite www.biologievoorjou.nl. kun je lezen in het volgende stukje. Je krijgt dan meteen te zien of je de vragen goed hebt beantwoord. Soms heb je bij een opdracht de internetsite www.biologievoorjou.nl nodig. Bij deze opdrachten staat in het boek: Naast je gewone schrijfmateriaal heb je een tekenpotlood (HB) nodig en kleurpotloden. Met behulp van het antwoordenboek kun je zelf de basisstof nakijken. 2 507155 BVJ Voorwerk.indd 2 09-12-2008 14:48:52 EXTRA BASISSTOF In de extra basisstof staan onderwerpen die wat moeilijker zijn. Als je de basisstof klaar hebt hoor je van je docent of je de extra basisstof moet gaan maken. De extra basisstof kun je nakijken met het antwoordenboek.

Recently converted files (publicly available):