• Document: Kaskoschaden
  • Size: 1 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 21:33:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden □ AC / Kaskoschaden □ Data zdarzenia / Unfalldatum ......................... Godzina /Uhrzeit ......................... Miejscowośd / Unfallort ............................ Paostwo / Staat....................... Osoby ranne /Verletzte : TAK /Ja □ NIE /Nein □ POJAZD POSZKODOWANEGO / Fahrzeug des Geschädigten Dane właściciela pojazdu poszkodowanego Dane kierującego pojazdem /Angaben des Geschädigten/ /Angaben des Fahrers/ Imię i nazwisko ......................................…................ Imię i nazwisko ......................................…................ /Vorname, Name/ /Vorname, Name/ Adres …........................................................................... Adres …........................................................................... /Anschrift/ /Anschrift/ …..................................................................................... …..................................................................................... Telefon: Telefon: domowy /Festnetz/.................................................................... domowy /Festnetz/.................................................................... komórkowy /Handy/................................................................. komórkowy /Handy/................................................................. E-Mail : .......................................................................... E-Mail : .......................................................................... Dane Pojazdu /Fahrzeugangaben/ : Uszkodzenia w pojeździe /Schäden am Fahrzeug/ : * zaznaczyc / Bitte ankreuzen/ Marka pojazdu /Fahrzeughersteller/...................................... Typ pojazdu /Fahrzeugtyp/.................................................... Data pierwszej rejestracji /Erstzulassung/............................. Kraj rejestracji /Zulassungsland/........................................... Nr rejestracyjny /Amtl.Kennzeichen/..................................... Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego /Versicherungsunternehmen/ ............................................................................................. ............................................................................................. Numer Polisy /Police – Nr/ ….......................................................................................... 1 Oświadczenie / Erklärung Oświadczam, że samochód marki .................................... o numerze rejestracyjnym .................................. /Ich erkläre, dass das Fahrzeug/ /amtl. Kennzeichen/ w dniu powstania szkody: .............................. /am Schadentag/ A. Był moją własnością ? TAK □ NIE □ /Mein Eigentum war? / Ja Nein B. Był w leasingu? TAK □ NIE □ /Ein Leasingfahrzeug war ?/ Ja Nein Jeśli TAK, to gdzie? ........................................................................................................................................... /Wenn JA, wo? / (Nazwa leasingodawcy / Leasinggesellschaft) C. Czy na samochód jest ustanowiona cesja? TAK □ NIE □ /Das Eigentum am Fahrzeug ist abgetreten/ Ja Nein D. Czy samochód jest pojazdem firmowym i ja mam prawo do odliczenia podatku VAT? TAK □ NIE □ /Es handelt sich um ein Firmenfahrzeug und ich bin zum Mehrwertsteuerabzug berechtigt/ Ja Nein E. Czy istnieją współwłaściciele pojazdu? TAK □ NIE

Recently converted files (publicly available):