• Document: H MARKT RAPPORTAGE
  • Size: 5.86 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:57:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

H1-2018 MARKT RAPPORTAGE Transparantie in de verhuurmarkt 2 Huurtransacties H1 2018 DE KRAPTE OP DE HUURWONINGMARKT ZET VERDER DOOR 10,98 euro per m2 Gemiddelde huurprijs per m2 1031 euro Gemiddelde huurprijs 3,6 % | 2,8 % Prijsontwikkeling: m2 prijs | huurprijs Er is al enige tijd sprake van een krappe woningmarkt. Verschil grondgebonden woningen en Dit zien we zowel in de koopwoningmarkt als de appartementen lijkt te verdwijnen huurwoningmarkt. Door deze krapte zie je dat de De afgelopen jaren was een duidelijk verschil te zien prijzen steeds harder stijgen. in de ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs per m2 voor grondgebonden woningen en appartementen. Nederland De stijging van de gemiddelde m2-prijs van Het afgelopen half jaar (H1-2018) waren NVM appartementen lag hoger dan die van grondgebonden Makelaars en VGM NL Vastgoedmanagers betrokken woningen. Vanaf de tweede helft van 2017 zien we bij in totaal 23.918 huurtransacties. Van deze dat de huurprijsontwikkeling van grondgebonden transacties lagen er 19.692 boven de liberalisatiegrens woningen en appartementen weer redelijk gelijk (710,68 euro). Dit betreffen zowel de gestoffeerde, opgaat. De sterkere huurprijsgroei bij appartementen gemeubileerde als ‘kale’ woningen. Het overgrote van voor 2017 lijkt vooral een oorzaak te hebben in merendeel van deze woningen zijn niet gestoffeerde het aandeel kleinere appartementen in de centra of gemeubileerde woningen (15.854 transacties). van de grote steden. Door de beperkte ruimte in deze steden en de steeds hogere huurprijzen is de Ondanks dat bij bijna 18% van alle VGM NL en NVM gemiddelde grootte van de appartementen gedaald transacties de huurprijs onder de liberalisatiegrens en dit heeft zijn effect gehad op de grotere stijging valt, ligt de focus van dit rapport op de cijfers van van de gemiddelde m2-prijs bij appartementen. transacties boven de liberalisatiegrens. Nog steeds ligt de m2-prijs bij appartementen De huurprijzen per m voor vrije sector woningen die 2 aanzienlijk hoger dan die bij de grondgebonden opnieuw werden verhuurd zijn in de eerste helft van woningen. In de eerste helft van 2018 lag de 2018 met 3,6% gestegen in vergelijking tot dezelfde gemiddelde prijs voor grondgebonden woningen op periode een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs 8,75 euro per m2 en voor appartementen op 12,39 per m2 van een vrije sector woning (kaal boven euro per m2. liberalisatiegrens) in Nederland steeg naar 10,98 euro per m2. Gemiddeld betaal je in Nederland voor een huurwoning boven de liberalisatiegrens 1031 euro per maand. De afgelopen jaren heeft de gemiddelde €8,75 m2 €12,39 m2 huurprijs per m2 een duidelijke stijging laten zien. Lag +3,6% +3,0% de gemiddelde huurprijs per m2 in de eerste helft van €1009 €1045 +3,2% +2,6% 2014 nog op iets meer dan 9,23 euro zien we in de eerste helft van 2018 dat deze bijna de 11 euro per m2 haalt. 2018 Huurprijs per m2 2017 De gemiddelde huurprijs per m2 bij 2017 transacties stijgt de afgelopen jaren steeds sterker. Inmiddels ligt het landelijk 2016 gemiddelde per m2 op bijna 11 euro. 2016 2015

Recently converted files (publicly available):