• Document: Oferta handlowa wyrobów stalowych
  • Size: 3.53 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 10:30:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Distribution Solutions Poland Oferta handlowa wyrobów stalowych Stalowe Centra Serwisowe Składy Regionalne Prefabrykacja Firma nagrodzona CERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI Produkcja BIZNESOWEJ bliżej Klienta Słupsk Gdańsk Kuków Folwark Suwałki Olsztyn Szczecin Białystok Konin Warszawa Lublin Wrocław Częstochowa Kielce Opole Bytom Dąbrowa Praga Górnicza Kraków Rzeszów KATOWICE Ostrawa Frydek Mistek Bańska Bystrzyca centrala centrum serwisowe produkcja elementów i konstrukcji produkcja zbrojeń skład regionalny biuro handlowe Distribution Solutions Poland Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju w segmencie dystrybucji stali. Posiadamy sieć lokalnych centrów dystrybucyjnych, z których dostarczamy do klientów pełen asortyment wyrobów hutniczych. Dodatkowo oferujemy usługi prefabrykacji w zakresie cięcia, wypalania, śrutowania, malowania. Nowocześnie i prężnie działające centra serwisowe w Bytomiu i Krakowie, zintegrowane z ogólnopolską siecią składów, wraz ze zbrojarniami w Warszawie, Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, uzupełniają dotychcza- sową ofertę i zapewniają większą konkurencyjność i elastyczność. 2 bliżej Klienta Distribution Solutions ArcelorMittal Distribution Solutions Grupa ArcelorMittal powstała w 2006 roku w wyniku połączenia Distribution Solutions jest częścią koncernu wyspecjalizowaną dwóch wiodących koncernów stalowych: Arcelor i Mittal Steel. w rozwiązaniach ze stali, udostępniając cały zakres produkcyjny Obecnie ArcelorMittal jest największym producentem stali na ArcelorMittal. Nasza działalność biznesowa tworzy pomost mię- świecie – skupia ok. 6 procent zdolności produkcyjnych świato- dzy produkcją a rynkiem – utrzymujemy więzi z różnymi jednost- wego hutnictwa. Aktywnie rozwija też sektor wydobywczy. Fir- kami Grupy, wytwarzającymi wyroby płaskie i długie. ma obecna jest w 60 krajach, w których zatrudnia ponad 245 tysięcy pracowników. Organizacyjnie część stalowa podzielona Distribution Solutions Poland, spółka koncernu ArcelorMittal, jest na trzy kluczowe segmenty: produkcja wyrobów płaskich jest kluczowym partnerem dla Klientów lokalnych oraz przedsię- (blachy), produkcja wyrobów długich (szyny, kształtowniki, biorstw międzynarodowych w zakresie kompletnej oferty wy- grodzice) oraz centra serwisowo-dystrybucyjne. Dodatkowo robów stalowych wraz z usługami składowania, przetwórstwa, koncern działa również w branży wydobywczej ( ruda żelaza logistyki, dostaw i montażu. Na terenie Polski działamy w wie- i węgiel) oraz koksowniczej. lu lokalizacjach usytuowanych dogodnie ze względu na obsługę Klientów. Lokalizacje Distribution Solutions w Europie: Firma nagrodzona CERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 3 Spis treści WYROBY PŁASKIE ............................................................................................................................................. 5 • Blachy gorąco walcowane w arkuszach cięte z kręgów...............................................................................................................................

Recently converted files (publicly available):