• Document: Sterownice central wywiewnych VS CG 0-1 VS CG 0-1 VS CG 0-1. Dokumentacja techniczno ruchowa. DTR-CG-ver. 1.4 (02.
  • Size: 1.03 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:54:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sterownice central wywiewnych PL VS 21-150 CG 0-1 VS 180-300 CG 0-1 VS 400-650 CG 0-1 Dokumentacja techniczno ruchowa DTR-CG-ver. 1.4 (02.2009) Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską PL IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe www.vtsgroup.com Spis treści I. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA...................................................... 2 1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I KONTROLNYCH ............................................................... 2 1.1. Sterownice VS 21-150 CG 0-1 oraz VS 180-300 CG 0-1................................................................ 2 1.2. Rozłącznik główny zasilania ........................................................................................................... 2 1.3. Panel sterująco-kontrolny ............................................................................................................... 2 1.4. Szczegółowy opis kontrolek............................................................................................................ 2 2. OPIS PRACY UKŁADU .................................................................................................................... 3 II. INSTRUKCJA ZAAWANSOWANA ............................................... 4 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI STEROWNICY ........................................................................... 4 3.1. Sterowanie wydajnością centrali wywiewnej................................................................................... 4 PL 3.2. Sygnały kontrolujące start centrali wywiewnej ............................................................................... 5 3.3. Hierarchia kanałów sterowania ....................................................................................................... 5 3.4. Sterowanie przepustnicą ............................................................................................................... 5 3.5. Potwierdzenie pracy centrali dla urządzeń zewnętrznych .............................................................. 5 3.6. Kontrola stanu filtrów ...................................................................................................................... 6 4. PARAMETRY TECHNICZNE ........................................................................................................... 6 4.1. Budowa ........................................................................................................................................... 6 4.2. Parametry pracy ............................................................................................................................. 6 4.3. Parametry zabezpieczeń modułu elektronicznego VTS-E-0006 ................................................... 6 4.4 Parametry zabezpieczeń transformatora 230/24V .......................................................................... 6 5. OPIS ELEMENTÓW AUTOMATYKI ZWIĄZANYCH Z CENTRALĄ ............................................... 7 5.1. Współpraca centrali wywiewnej z modułami detekcji tlenku węgla ................................................. 7 5.2. Sposób podłączenia elementów automatyki .................................................................................. 7 5.3. Wymagane rodzaje przewodów ..................................................................................................... 7 5.4. Podłączenie zasilania sterownicy i przemienników......................................................................... 8 VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Instrukcja użytkownika 1 I. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH I KONTROLNYCH 1.1. Sterownice VS 21-150 CG 0-1, VS 180-300 CG 0-1 oraz VS 400-650 CG 0-1 Przeznaczenie sterownicy: Sterowanie pracą central w instalacjach wentylacyjnych. Zakres współpracy: Współpracuje z układami wywiewnymi wyposażonymi w przemienniki częstotliwości, zgodnymi ze standardowymi aplikacjami automatyki firmy VTS Clima. 1.2. Rozłącznik główny zasilania 1.3. Panel sterująco-kontrolny

Recently converted files (publicly available):