• Document: Dr inż.. Tomasz Hardy
  • Size: 5.73 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 14:55:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Dr inż.. Tomasz Hardy 1 1. Człowiek a energia 2. Wybrane zagadnienia energetyki cieplnej 3. Zasoby i rezerwy energetyczne, paliwa 4. Konwersja i magazynowanie energii 5. Siłownie i niektóre urządzenia pomocnicze elektrowni 6. Kotły parowe 7. Turbiny parowe 8. Turbiny gazowe i układy kombinowane 9. Spalinowe silniki tłokowe 10. Sprężarki i wentylatory 11. Pompy, urządzenia chłodnicze 12. Elektrownie jądrowe 13. Energetyka niekonwencjonalna 14. Urządzenia do oczyszczania spalin 15. Ogrzewanie i wentylacja 2 Literatura podstawowa Z. Gnutek, W. Kordylewski: Maszynoznawstwo energetyczne, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław, 2003. Z. Gnutek, W. Kordylewski: Maszynoznawstwo energetyczne, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław, 1994. Literatura uzupełniająca W. Biały: Maszynoznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. D.Laudyn, M.Pawlik, F.Strzelczyk: Elektrownie, WNT, Warszawa, 1997, 2010. W.R.Gundlach: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. R. Szafran: Podstawy Procesów Energetycznych, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław, 1997. Polecane są także inne dostępne publikacje obejmujące treść poszczególnych wykładów, a przeznaczone dla studentów kierunków: energetyka oraz mechanika i budowa maszyn wyższych uczelni technicznych oraz materiały informacyjne wielu firm specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach techniki. 3 Rozwój maszyn i urządzeń oraz związane z nim formy przetwarzania energii: siła fizyczna opanowanie ognia  15080 tyś. lat p.n.e., i umysłowa żarna  55004250 p.n.e., człowieka: odlewnictwo  42503750 p.n.e., wiatr: żagiel  37503250 p.n.e., młyn wiatrowy europejski  w Europie w X w. n.e., woda: koło czerpakowe  32502750 p.n.e., pompa tłocząca  150 p.n.e., młyn wodny  80 n.e., turbina wodna  1827 n.e., zwierzęta: wykorzystanie siły zwierząt  37503250 p.n.e., wytop metali: miedź, srebro, ołów  4250-3750 p.n.e., żelazo  1400 p.n.e., energia cieplna: maszyna parowa Newcomena  1712, maszyna parowa Watta  ze skraplaczem  1769, turbina parowa Parsonsa  1884, silnik spalinowy Otto z zapłonem iskrowym  1876, energia chemiczna: silnik spalinowy Diesla z zapłonem samoczynnym  1892, turbina gazowa  1939, silnik turboodrzutowy Von Ohaina  1939 ogniwo paliwowe  1959, silnik elektryczny Faradaya  1825, energia elektryczna: prądnica elektryczna Faradaya  1931, Archimedes zapalił okręty promieniowaniem słonecznym skupionym lustrami  200 lat p.n.e., energia słoneczna: silnik parowy z kolektorem słonecznym Schumana  1913, energia jądrowa: reaktor Fermiego (USA)  1942, elektrownia jądrowa w Obrinsku (ZSRR)  1955. Rys historyczny Koło wodne nasiębierne Wiatrak wieżyczkowy Maszyna parowa Newcomena: 1 – kocioł, 2 – cylinder, 3 - dźwignia, 4 – przeciwwaga Maszyna parowa Watta z układem korbowym Wzrost mocy urządzeń napędowych w ostatnich stuleciach Korzystanie przez człowieka z różnych nośników energii zależało od możliwości technicznych, które zdołał stworzyć, dlatego poszczególne formy energii pojawiły się w użyciu w odpowiednim czasie: drewno  od opanowania ognia, praca zwierząt  około 4 tys. lat p.n.e., energia wody i wiatru  53 tys. lat p.n.e., węgiel  w Europie w 1113 r., ropa naftowa  1853 r. (Łukasiewicz), gaz (oświetlenie)  1792 r. (Murdock), energia elektryczna  1831 r. (Faraday), energia geotermalna  1946 r., energia jądrowa  1955 r. (pierwszy reaktor). Porównanie wskaźnika zużycia energii pierwotnej oraz energochłonności gospodarek wybranych krajów w 1989r. Wielkość Kraj Polska Austria Francja Niemcy USA Dzienne zużycie energii pierwotnej 380 370 460 520 930 na mieszkańca, MJ Energochłonność krajowego produktu 1,07 0,36 0,42 0,46 0,6 brutto, t p.u./103 USD Energetyka zajmuje się przetwarzaniem energii pierwotnej, zawartej w różnych nośnikach energii, na formy energii bezpośrednio przydatne użytkownikowi, jak energia elektryczna lub cieplna. Maszynoznawstwo jest dziedziną wiedzy technicznej zajmującą się m

Recently converted files (publicly available):