• Document: Adoptie. Invloed op een kind van opgroeien in een ander gezin
  • Size: 559.48 KB
  • Uploaded: 2018-12-06 21:24:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Adoptie Invloed op een kind van opgroeien in een ander gezin © 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Auteur Hilde Kalthoff Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus 19221 3501 DE Utrecht Telefoon (030) 230 63 44 Website www.nji.nl E-mail info@nji.nl Utrecht: 8 mei 2015 2 Adoptie is bedoeld om kinderen te laten opgroeien in een permanent gezinsverband als ze niet door hun eigen ouders of familie opgevoed kunnen worden. In dit rapport vindt u antwoord op vragen als hoeveel kinderen worden geadopteerd, wat zijn de gevolgen van adoptie voor de ontwikkeling van de kinderen en welke wetten en regels zijn er? Het gaat in dit rapport vooral over adoptie van kinderen uit het buitenland. 3 Inhoud Achtergronden ............................................................................................................................................. 5 Vormen van adoptie.....................................................................................................................................6 Cijfers............................................................................................................................................................9 Adoptieprocedure ...................................................................................................................................... 10 Van aanvraag tot beginseltoestemming ......................................................................................... 10 Bemiddelingsfase ............................................................................................................................ 11 Formaliteiten als het kind in Nederland is .................................................................................... 11 Adoptie van een Nederlands kind ............................................................................................................. 13 Kosten en praktische zaken ....................................................................................................................... 14 De adoptiedriehoek: afstandsmoeders, de adoptieouders en het kind .................................................. 16 Achtergrond en kenmerken adoptieouders .................................................................................. 20 Adoptieouders zijn ouder .............................................................................................................. 20 Adoptieouders zijn bewuste ouders ............................................................................................... 21 Stabiele gezinnen ............................................................................................................................ 21 De ontwikkeling en opvoeding van adoptiekinderen ..............................................................................22 Gevolgen voor kinderen ........................................................................................................................... 24 Vroege kindjaren .............................................................................................................................25 Basisschoolleeftijd...........................................................................................................................25 Puberteit: identiteit ........................................................................................................................ 26 Risicofactoren en beschermende factoren .............................................................................................. 29 Risicofactoren ................................................................................................................................. 29 Beschermende factoren ................................................................................................................. 29 Praktijk ....................................................................................................................................................... 35 Ondersteuning ................................................................................................................................. 35 Wat werkt bij adoptie? ............................................................................................................................... 37 Erkende interventies ....................................................................................................................... 37 Instrumenten................................................................................................................................... 37 Onderzoek ................................................................................................................

Recently converted files (publicly available):