• Document: A KERESZTES HADJÁRATOK TÖRTÉNETE
  • Size: 3.12 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:28:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A KERESZTES HADJÁRATOK TÖRTÉNETE Steven Runciman OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 1999. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Steven Runciman: A History of the Crusades Volumes 1-3, Cambridge University Press, 1995 Fordította Bánki Vera Nagy Mónika Zsuzsanna Szerkesztette Veszprémy László A térképeket készítette Sebők László A bibliográfiai kiegészítést készítette Hunyadi Zsolt Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó-rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. © Cambridge University Press, 1951. Hungarian translation © Bánki Vera, Nagy Mónika Zsuzsanna, 1999. © Osiris Kiadó, 1999. 2 TARTALOM I. Az első keresztes hadjárat és a Jeruzsálemi Királyság megalapítása Előszó 1. könyv A kereszténység szent helyei 2. könyv A keresztes hadjárat meghirdetése 3. könyv Út a háborúba 4. könyv Harc a török ellen 5. könyv Az ígéret földje 1. függelék Az első keresztes hadjárat legfontosabb forrásai 2. függelék A keresztesek létszáma Bibliográfia II. A Jeruzsálemi Királyság és a Frank Kelet 1100–1187 Előszó 1. könyv A királyság megszervezése 2. könyv A csúcspont 3. könyv A második keresztes hadjárat 4. könyv A fordulat 5. könyv Az iszlám diadala 1. függelék A latin kelet történetének főbb forrásai, 1100–1187 2. függelék A hattíni csata Bibliográfia 3 III. Az Akkoni Királyság és a kései keresztes hadjáratok Előszó 1. könyv A harmadik keresztes hadjárat 2. könyv Célt tévesztett keresztes hadjáratok 3. könyv Mongolok és mamelukok 4. könyv A tengerentúl pusztulása 5. könyv Epilógus 1. függelék A kései keresztes hadjáratok történetének főbb forrásai 2. függelék A Tengerentúl szellemi élete Bibliográfia A keresztes hadjáratok kutatásának 1951 utáni tájékoztató bibliográfiája Térképek jegyzéke Uralkodóházak leszármazási táblái Ruth Bovillnak 4 II. kötet A JERUZSÁLEMI KIRÁLYSÁG ÉS A FRANK KELET 1100–1187 5 TARTALOM ELŐSZÓ 1. könyv A KIRÁLYSÁG MEGSZERVEZÉSE 1. A Tengerentúl és szomszédai 2. Az 1101. esztendő hadjáratai 3. Antiókhia normann hercegei 4. Toulouse és Tripolisz 5. I. Balduin király 6. Egyensúly északon 2. könyv A CSÚCSPONT 1. II. Balduin király 2. A második nemzedék 3. A császár követelései 4. Edessza eleste 3. könyv A MÁSODIK KERESZTES HADJÁRAT 1. Királyok gyülekezete 2. Széthúzás a keresztények között 3. A fiaskó 4. könyv A FORDULAT 1. Élet a Tengerentúlon 2. Núr ad-Dín felemelkedése 3. A császár visszatérése 4. Egyiptom varázsa 5. könyv AZ ISZLÁM DIADALA 1. Muszlim egység 2. Hattín szarvai 1. függelék A LATIN KELET TÖRTÉNETÉNEK FŐBB FORRÁSAI, 1100–1187 2. függelék A HATTÍNI CSATA BIBLIOGRÁFIA 6 ELŐSZÓ Ebben a kötetben megkísérlem elbeszélni a Tengerentúl, az Outremer frank álla- mainak a történetét, I. Balduin király trónra lépésétől egészen addig, amikor Szaladin visszafoglalta Jeruzsálemet. Európai szerzők feldolgozták már a témát: Röhricht né- met alapossággal, René Grousset franciás eleganciával és ötletességgel, s végül az an- gol W. B. Stevenson, túl röviden. Ugyanazzal a témával foglalkoztam és ugyanazokat a forrásokat használtam, mint az imént felsorolt szerzők, de néha elődeimtől eltérő következtetésekre jutottam. Nem lehet mindig egyszerűen előadni az eseményeket. Különösen a XII. század elején nehéz nyomon követni a muszlim világ politikai éle- tét, de megérthetjük, ha ismerjük a keresztes államok berendezkedését és azokat az okokat, amelyek következtében az iszlám egyre inkább tért hódított. A XII. században nem voltak olyan nagy népvándorlások, mint amilyenek a XI. századot jellemezték, s amelyek azután a XIII. században megismétlődtek, bonyolít- va a késői keresztes hadjárato

Recently converted files (publicly available):